SE
HR-juridik

Anställds privata köp genom företaget var konsumentköp

logo
Juridiknytt
calendar 24. mars 2021
globus Sverige

En anställd hade under sin anställning köpt några produkter för enskilt bruk genom företaget, som han aldrig betalade tillbaka. När hans anställning upphörde krävde företaget att beloppen skulle återbetalas, vilket han motsatte sig. Enligt Arbetsdomstolen utgjorde köpen ”konsumentköp”, vilket innebar att företaget inte längre kunde kräva återbetalning från den anställde.

En anställd hos ett VVS-företag hade under sin anställning beställt två värmepumpar för enskilt bruk genom företaget från företagets leverantör, vilket företaget hade godkänt. Leverantören fakturerade sedan företaget till det vanliga, förmånliga priset och företaget betalade för värmepumparna. Sex år senare avslutade den anställde sin anställning men hade ännu inte ersatt företaget för värmepumparna.

Företaget väckte talan mot den anställde och begärde att han skulle betala för värmepumparna. Den före detta anställde bestred begäran och menade att fordran hade förfallit enligt preskriptionslagen, eftersom det varit fråga om ett konsumentköp. Företaget motsatte sig detta och frågan lyftes till Arbetsdomstolen.

Hade företagets fordran förfallit?

Enligt preskriptionslagen är huvudregeln att en fordran preskriberas tio år efter dess uppkomst om inte preskriptionen avbryts innan dess, till exempel genom att gäldenären får ett skriftligt krav eller en påminnelse från borgenären. Ett krav mot en konsument upphör dock redan efter tre år, om kravet avser en vara eller tjänst som företaget har tillhandahållit i sin yrkesmässiga verksamhet och köpet har gjorts huvudsakligen för enskilt bruk.

Arbetsdomstolen ansåg att den tidigare anställde var en konsument i preskriptionslagens mening då han, som en vanlig konsument, hade köpt värmepumparna för enskilt bruk. Domstolen konstaterade även att det var irrelevant att en av värmepumparna var köpt till den tidigare anställdes syster och att inköpen gjordes inom ramen för hans anställning hos företaget.

Enligt Arbetsdomstolen kan det vidare antas att företaget hade valt att låta anställda göra inköp för enskilt bruk till förmånliga priser, i förhoppning om att det skulle gynna verksamheten. Det faktum att fordringarna hade löpt utan ränta och på det stora hela inneburit en förlust för företaget förändrade inte slutsatsen att den anställde hade gjort ett konsumentköp.

Således var preskriptionstiden för att kräva återbetalning från företagets sida tre år i stället för tio. Detta innebar att fordran hade förfallit när återbetalning krävdes sex år senare. Arbetsdomstolen fann även att preskriptionsbrott inte hade skett.

IUNO menar

Företag bör vara medvetna om de eventuella komplikationer som personalköp kan orsaka, särskilt i fråga om preskription om de anställda inte återbetalar beloppen när inköpen görs. Dessutom är även frågor om exempelvis beskattning av anställningsförmåner relevanta att ta i beaktning.

IUNO rekommenderar att företag som tillåter sina anställda att göra förmånliga personalköp fastställer tydliga villkor för inköp och betalning. Detta beror på att om man inte administrerar köpen ordentligt kan det leda till förlust, antingen för företaget eller för den anställde. Det kan även leda till tvister mellan parterna som annars hade kunnat förhindras.

[AD 2021 nr 5]

En anställd hos ett VVS-företag hade under sin anställning beställt två värmepumpar för enskilt bruk genom företaget från företagets leverantör, vilket företaget hade godkänt. Leverantören fakturerade sedan företaget till det vanliga, förmånliga priset och företaget betalade för värmepumparna. Sex år senare avslutade den anställde sin anställning men hade ännu inte ersatt företaget för värmepumparna.

Företaget väckte talan mot den anställde och begärde att han skulle betala för värmepumparna. Den före detta anställde bestred begäran och menade att fordran hade förfallit enligt preskriptionslagen, eftersom det varit fråga om ett konsumentköp. Företaget motsatte sig detta och frågan lyftes till Arbetsdomstolen.

Hade företagets fordran förfallit?

Enligt preskriptionslagen är huvudregeln att en fordran preskriberas tio år efter dess uppkomst om inte preskriptionen avbryts innan dess, till exempel genom att gäldenären får ett skriftligt krav eller en påminnelse från borgenären. Ett krav mot en konsument upphör dock redan efter tre år, om kravet avser en vara eller tjänst som företaget har tillhandahållit i sin yrkesmässiga verksamhet och köpet har gjorts huvudsakligen för enskilt bruk.

Arbetsdomstolen ansåg att den tidigare anställde var en konsument i preskriptionslagens mening då han, som en vanlig konsument, hade köpt värmepumparna för enskilt bruk. Domstolen konstaterade även att det var irrelevant att en av värmepumparna var köpt till den tidigare anställdes syster och att inköpen gjordes inom ramen för hans anställning hos företaget.

Enligt Arbetsdomstolen kan det vidare antas att företaget hade valt att låta anställda göra inköp för enskilt bruk till förmånliga priser, i förhoppning om att det skulle gynna verksamheten. Det faktum att fordringarna hade löpt utan ränta och på det stora hela inneburit en förlust för företaget förändrade inte slutsatsen att den anställde hade gjort ett konsumentköp.

Således var preskriptionstiden för att kräva återbetalning från företagets sida tre år i stället för tio. Detta innebar att fordran hade förfallit när återbetalning krävdes sex år senare. Arbetsdomstolen fann även att preskriptionsbrott inte hade skett.

IUNO menar

Företag bör vara medvetna om de eventuella komplikationer som personalköp kan orsaka, särskilt i fråga om preskription om de anställda inte återbetalar beloppen när inköpen görs. Dessutom är även frågor om exempelvis beskattning av anställningsförmåner relevanta att ta i beaktning.

IUNO rekommenderar att företag som tillåter sina anställda att göra förmånliga personalköp fastställer tydliga villkor för inköp och betalning. Detta beror på att om man inte administrerar köpen ordentligt kan det leda till förlust, antingen för företaget eller för den anställde. Det kan även leda till tvister mellan parterna som annars hade kunnat förhindras.

[AD 2021 nr 5]

Registrera dig för vårt nyhetsbrev

Anders

Etgen Reitz

Partner

Liknande

logo
HR-juridik

29 januari 2023

Dåliga bud för budbäraren

logo
HR-juridik

22 januari 2023

Krav på vaccinationsbevis gick inte över gränsen

logo
HR-juridik

11 januari 2023

Återigen om den nya arbetsrättsreformen

logo
Om IUNO HR-juridik

11 januari 2023

Ny Head of HR Legal i Sverige

logo
HR-juridik

4 december 2022

Hål i tandläkarens konkurrensklausul

logo
HR-juridik

30 oktober 2022

Arbetslivet och privatlivet

Laget

Akina

Ørum Masaki

Juridisk rådgivare

Alexandra

Jensen

Juridisk rådgivare

Amalie

Starup Poulsen

Juridisk rådgivare

Anders

Etgen Reitz

Partner

Cecillie

Groth Henriksen

Biträdande jurist

Emma

Sandner

Junior juristassistent

Johan

Gustav Dein

Biträdande jurist

Julie

Meyer

Juristassistent

Kirsten

Astrup

Advokat

Petra

Enmalm

Head of HR Legal, Sweden

Sofie

Aurora Braut Bache

Advokat

Søren

Hessellund Klausen

Partner