SE
HR-juridik

AD: Det är 365 dagar på ett år

logo
Juridiknyheter
calendar 22. januari 2020
globus Sverige

Begreppet ”år” vid beräkningen av om en arbetstagare har arbetat ”sammanlagt mer än två år”, vilket avgör när arbetstagarens allmänna visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning, består av 365 dagar, uttalade AD. Detta innebär att två år består av 731 dagar (365 x 2 + 1).

Den 20 maj 2018 hade en arbetstagare varit anställd i allmän visstidsanställning vid ett universitet i sammanlagt 721 dagar. Enligt lagen om anställningsskydd (LAS) övergår en visstidsanställning till en tillsvidareanställning när en arbetstagare har varit anställd hos arbetsgivaren i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod. En månad innan arbetstagarens pågående tidsbegränsade anställning skulle gå ut, erbjöd universitetet arbetstagaren att komma tillbaka under ett vikariat omkring en månad senare, vilket arbetstagaren inte accepterade. Likväl fortsatte arbetstagaren att komma till jobbet ett par dagar efter att hans överenskomna allmänna visstidsanställning hade gått ut. Om anställningen hade övergått till en tillsvidareanställning den 20 maj var parterna överens om att universitetet genom sitt agerande hade skiljt den anställde från sin anställning utan saklig grund.

Fackets ståndpunkt var att arbetstagarens allmänna visstidsanställning hade övergått till en tillsvidareanställning den 20 maj 2018, det vill säga när arbetstagaren hade varit anställd hos universitetet i totalt 721 dagar. Enligt facket ska beräkningen nämligen utgå ifrån att en månad innehåller 30 dagar, vilket innebär att två år motsvarar 720 dagar. Enligt arbetsgivaren ska ett kalenderår, det vill säga 365 dagar, vara utgångspunkt för beräkningen. Två år består således av 730 dagar, vilket inte hade uppnåtts den 20 maj, menade arbetsgivaren.

Frågan i målet var alltså hur kvalifikationstiden ”sammanlagt mer än två år” ska beräknas.

En månad består av 30 dagar, medan ett år består av 365 dagar

AD inledde med att konstatera att varken praxis eller förarbetena till bestämmelsen eller dess föregångare tydliggör hur kvalifikationstiden ska beräknas när den anges i år. Domstolen konstaterade att det finns praktiska skäl och stöd för att utgå ifrån att en normalmånad består av 30 dagar, när kvalifikationstiden anges i månader. Däremot är den vedertagna språkliga tolkningen av ett år 365 dagar. Det finns enligt AD inget stöd för att beräkningen av en månad enligt lagstiftningen ska ligga till grund för beräkningen av ett år. AD gick därför på arbetsgivarens linje och fastställde att ett år enligt LAS består av 365 dagar. Detta leder, med hänsyn till att vart fjärde år är skottår, till att kvalifikationstiden ”två år” består av 731 dagar (365 x 2 + 1).

Eftersom arbetstagaren inte hade uppnått en sammanlagd anställningstid om 731 dagar den 20 maj 2018, hade arbetsgivaren inte olovligen skiljt den anställde från en tillsvidareanställning. Fackets talan avslogs därför, och facket förpliktigades att ersätta arbetsgivaren för sina rättegångskostnader.

IUNOs ståndpunkt

Det blir allt vanligare med visstidsanställningar på den svenska arbetsmarknaden. Det är därför viktigt att som arbetsgivare noga hålla koll på hur länge eventuella visstidsanställda arbetstagare sammanlagt har arbetat hos arbetsgivaren, samt att – om företaget inte vill att arbetstagaren automatiskt ska bli tillsvidareanställd, med de svårigheter till uppsägning som det innebär – avsluta en visstidsanställning i rätt tid och på rätt sätt.

IUNO kan hjälpa ditt företag att orientera sig bland de särskilda regler som är viktiga att hålla koll på gällande tidsbegränsat anställda, för att undvika att eventuella uppsägningar ogiltigförklaras samt att företaget blir föremål för skadeståndsanspråk.

[Arbetsdomstolens dom nr 56/2019]

Den 20 maj 2018 hade en arbetstagare varit anställd i allmän visstidsanställning vid ett universitet i sammanlagt 721 dagar. Enligt lagen om anställningsskydd (LAS) övergår en visstidsanställning till en tillsvidareanställning när en arbetstagare har varit anställd hos arbetsgivaren i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod. En månad innan arbetstagarens pågående tidsbegränsade anställning skulle gå ut, erbjöd universitetet arbetstagaren att komma tillbaka under ett vikariat omkring en månad senare, vilket arbetstagaren inte accepterade. Likväl fortsatte arbetstagaren att komma till jobbet ett par dagar efter att hans överenskomna allmänna visstidsanställning hade gått ut. Om anställningen hade övergått till en tillsvidareanställning den 20 maj var parterna överens om att universitetet genom sitt agerande hade skiljt den anställde från sin anställning utan saklig grund.

Fackets ståndpunkt var att arbetstagarens allmänna visstidsanställning hade övergått till en tillsvidareanställning den 20 maj 2018, det vill säga när arbetstagaren hade varit anställd hos universitetet i totalt 721 dagar. Enligt facket ska beräkningen nämligen utgå ifrån att en månad innehåller 30 dagar, vilket innebär att två år motsvarar 720 dagar. Enligt arbetsgivaren ska ett kalenderår, det vill säga 365 dagar, vara utgångspunkt för beräkningen. Två år består således av 730 dagar, vilket inte hade uppnåtts den 20 maj, menade arbetsgivaren.

Frågan i målet var alltså hur kvalifikationstiden ”sammanlagt mer än två år” ska beräknas.

En månad består av 30 dagar, medan ett år består av 365 dagar

AD inledde med att konstatera att varken praxis eller förarbetena till bestämmelsen eller dess föregångare tydliggör hur kvalifikationstiden ska beräknas när den anges i år. Domstolen konstaterade att det finns praktiska skäl och stöd för att utgå ifrån att en normalmånad består av 30 dagar, när kvalifikationstiden anges i månader. Däremot är den vedertagna språkliga tolkningen av ett år 365 dagar. Det finns enligt AD inget stöd för att beräkningen av en månad enligt lagstiftningen ska ligga till grund för beräkningen av ett år. AD gick därför på arbetsgivarens linje och fastställde att ett år enligt LAS består av 365 dagar. Detta leder, med hänsyn till att vart fjärde år är skottår, till att kvalifikationstiden ”två år” består av 731 dagar (365 x 2 + 1).

Eftersom arbetstagaren inte hade uppnått en sammanlagd anställningstid om 731 dagar den 20 maj 2018, hade arbetsgivaren inte olovligen skiljt den anställde från en tillsvidareanställning. Fackets talan avslogs därför, och facket förpliktigades att ersätta arbetsgivaren för sina rättegångskostnader.

IUNOs ståndpunkt

Det blir allt vanligare med visstidsanställningar på den svenska arbetsmarknaden. Det är därför viktigt att som arbetsgivare noga hålla koll på hur länge eventuella visstidsanställda arbetstagare sammanlagt har arbetat hos arbetsgivaren, samt att – om företaget inte vill att arbetstagaren automatiskt ska bli tillsvidareanställd, med de svårigheter till uppsägning som det innebär – avsluta en visstidsanställning i rätt tid och på rätt sätt.

IUNO kan hjälpa ditt företag att orientera sig bland de särskilda regler som är viktiga att hålla koll på gällande tidsbegränsat anställda, för att undvika att eventuella uppsägningar ogiltigförklaras samt att företaget blir föremål för skadeståndsanspråk.

[Arbetsdomstolens dom nr 56/2019]

Registrera dig för vårt nyhetsbrev

Anders

Etgen Reitz

Partner

Franziska

Brüggemann

Biträdande jurist

Liknande nyheter

logo
HR-juridik

24. mars 2021

Anställds privata köp genom företaget var konsumentköp

logo
HR-juridik Personuppgifter

25. februari 2021

Kom ihåg skyddet för personuppgifter när ni mottar anställdas testresultat

logo
HR-juridik

22. februari 2021

Tillåtet att säga upp via rekommenderat brev när anställd hade symptom på coronavirus

logo
HR-juridik

21. februari 2021

Implementering av permanent distansarbete – Vad behöver företaget göra?

logo
HR-juridik

31. januari 2021

Överenskommelse mellan arbetsmarknadens parter ersätter LAS-utredningen

logo
HR-juridik

6. januari 2021

Kan företag kräva att anställda vaccinerar sig mot coronavirus?

Learning

logo
HR-juridik
2. september 2019

Livestream om omstrukturering i Norden (Engelska)

logo
HR-juridik
2. september 2019

Frukostseminarium om omstrukturering i Norden (Engelska) (Köpenhamn)

logo
HR-juridik
21. november 2018

Medarbetarnas inflytande i Norden (Helsinki) (Engelska)

logo
HR-juridik
20. november 2018

Medarbetarnas inflytande i Norden (Köpenhamn) (Engelska)

logo
HR-juridik
20. november 2018

Medarbetarnas inflytande i Norden (Webcast) (Engelska)

logo
HR-juridik
13. november 2018

Medarbetarnas inflytande i Norden (Oslo) (Engelska)