SE
Online event HR-juridik

Mångfald och jämlikhet i Norden

Fokus

Runt om i världen ökar fokus på jämställdhet och mångfald i allmänhet, så väl som gällande allvarliga frågor som sexism och sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Denna utveckling har också påverkat Norden, där vi har sett en betydande utveckling inom flera områden. Detta seminarium kommer att fokusera på de olika aspekterna av mångfald och jämlikhet på arbetsplatserna i de nordiska länderna. Vi kommer att titta på den senaste rättsliga utvecklingen, förväntad rättslig reglering och befintliga rättsliga krav och fallgropar samt praktiska lösningar och föreslagna strategier för företag som vill implementera effektiva strategier och åtgärder kring mångfald och jämlikhet på arbetsplatsen.

Bland annat kommer vi att diskutera:

 • Mångfald i styrelse- och ledningsgrupper
 • Löneskillnader mellan könen och lönediskriminering
 • Sexism och sexuella trakasserier
 • Föräldraledighet
 • Positiva särbehandling och inkludering
 • Åldersdiskriminering, funktionshinder och etnicitet.

Fokus

Runt om i världen ökar fokus på jämställdhet och mångfald i allmänhet, så väl som gällande allvarliga frågor som sexism och sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Denna utveckling har också påverkat Norden, där vi har sett en betydande utveckling inom flera områden. Detta seminarium kommer att fokusera på de olika aspekterna av mångfald och jämlikhet på arbetsplatserna i de nordiska länderna. Vi kommer att titta på den senaste rättsliga utvecklingen, förväntad rättslig reglering och befintliga rättsliga krav och fallgropar samt praktiska lösningar och föreslagna strategier för företag som vill implementera effektiva strategier och åtgärder kring mångfald och jämlikhet på arbetsplatsen.

Bland annat kommer vi att diskutera:

 • Mångfald i styrelse- och ledningsgrupper
 • Löneskillnader mellan könen och lönediskriminering
 • Sexism och sexuella trakasserier
 • Föräldraledighet
 • Positiva särbehandling och inkludering
 • Åldersdiskriminering, funktionshinder och etnicitet.

Anders

Etgen Reitz

Partner

Søren

Hessellund Klausen

Partner

Kirsten

Astrup

Biträdande jurist

Sofie

Aurora Braut Bache

Biträdande jurist

Franziska

Brüggemann

Biträdande jurist

Cecillie

Groth Henriksen

Biträdande jurist

logo
HR-juridik

25. april 2021

Skådespelare var en arbetstagare, inte uppdragstagare

logo
HR-juridik

24. mars 2021

Anställds privata köp genom företaget var konsumentköp

logo
HR-juridik Personuppgifter

25. februari 2021

Kom ihåg skyddet för personuppgifter när ni mottar anställdas testresultat

logo
HR-juridik

22. februari 2021

Tillåtet att säga upp via rekommenderat brev när anställd hade symptom på coronavirus

logo
HR-juridik

21. februari 2021

Implementering av permanent distansarbete – Vad behöver företaget göra?

logo
HR-juridik

31. januari 2021

Överenskommelse mellan arbetsmarknadens parter ersätter LAS-utredningen

Learning

logo
HR-juridik
2. september 2019

Livestream om omstrukturering i Norden (Engelska)

logo
HR-juridik
2. september 2019

Frukostseminarium om omstrukturering i Norden (Engelska) (Köpenhamn)

logo
HR-juridik
21. november 2018

Medarbetarnas inflytande i Norden (Helsinki) (Engelska)

logo
HR-juridik
20. november 2018

Medarbetarnas inflytande i Norden (Köpenhamn) (Engelska)

logo
HR-juridik
20. november 2018

Medarbetarnas inflytande i Norden (Webcast) (Engelska)

logo
HR-juridik
13. november 2018

Medarbetarnas inflytande i Norden (Oslo) (Engelska)

Laget

Akina

Ørum Masaki

Juristassistent

Anders

Etgen Reitz

Partner

Caroline

Wochner

Kommunikation assistent

Cecillie

Groth Henriksen

Biträdande jurist

Franziska

Brüggemann

Biträdande jurist

Julia

Cheneymann

Junior juristassistent

Kirsten

Astrup

Biträdande jurist

Nora

Tägtgård Coter

Juristassistent

Sofie

Aurora Braut Bache

Biträdande jurist

Søren

Hessellund Klausen

Partner