SE
Dokument HR-juridik

Mångfald och jämlikhet i Norden

document
Dokument
calendar 2. juni 2021
globus Danmark, Sverige, Norge

Läs detta dokument för att få värdefull information om mångfald och jämlikhet i Norden. Vi tittar närmare på löneskillnader mellan könen och lönediskriminering, åldersdiskriminering, funktionshinder och etnicitet och mångfald i styrelse- och ledningsgrupper. Allt som krävs är ett IUNO+ abonnemang.

Fokus

Runt om i världen ökar fokus på jämställdhet och mångfald i allmänhet, så väl som gällande allvarliga frågor som sexism och sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Denna utveckling har också påverkat Norden, där vi har sett en betydande utveckling inom flera områden. Detta dokument kommer att fokusera på de olika aspekterna av mångfald och jämlikhet på arbetsplatserna i de nordiska länderna. Vi kommer att titta på den senaste rättsliga utvecklingen, förväntad rättslig reglering och befintliga rättsliga krav och fallgropar samt praktiska lösningar och föreslagna strategier för företag som vill implementera effektiva strategier och åtgärder kring mångfald och jämlikhet på arbetsplatsen.

Bland annat kommer vi att diskutera:

 • Mångfald i styrelse- och ledningsgrupper
 • Löneskillnader mellan könen och lönediskriminering
 • Sexism och sexuella trakasserier
 • Föräldraledighet
 • Positiva särbehandling och inkludering
 • Åldersdiskriminering, funktionshinder och etnicitet.

Fokus

Runt om i världen ökar fokus på jämställdhet och mångfald i allmänhet, så väl som gällande allvarliga frågor som sexism och sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Denna utveckling har också påverkat Norden, där vi har sett en betydande utveckling inom flera områden. Detta dokument kommer att fokusera på de olika aspekterna av mångfald och jämlikhet på arbetsplatserna i de nordiska länderna. Vi kommer att titta på den senaste rättsliga utvecklingen, förväntad rättslig reglering och befintliga rättsliga krav och fallgropar samt praktiska lösningar och föreslagna strategier för företag som vill implementera effektiva strategier och åtgärder kring mångfald och jämlikhet på arbetsplatsen.

Bland annat kommer vi att diskutera:

 • Mångfald i styrelse- och ledningsgrupper
 • Löneskillnader mellan könen och lönediskriminering
 • Sexism och sexuella trakasserier
 • Föräldraledighet
 • Positiva särbehandling och inkludering
 • Åldersdiskriminering, funktionshinder och etnicitet.

Anders

Etgen Reitz

Partner

Søren

Hessellund Klausen

Partner

Kirsten

Astrup

Advokat

Sofie

Aurora Braut Bache

Biträdande jurist

Cecillie

Groth Henriksen

Biträdande jurist

IUNO+

Detta innehåll kräver IUNO+ medlemskap. Med IUNO+ har du bland annat tillgång till alla dokument och videor från våra evenemang. Du får möjlighet att bli klokare om olika ämnen inom lagstiftningen om och om igen.

Om du vill höra mer om IUNO+, vänligen kontakta oss på communication@iuno.law.

IUNO+

Detta innehåll kräver IUNO+ medlemskap. Med IUNO+ har du bland annat tillgång till alla dokument och videor från våra evenemang. Du får möjlighet att bli klokare om olika ämnen inom lagstiftningen om och om igen.

Om du vill höra mer om IUNO+, vänligen kontakta oss på communication@iuno.law.

Liknande

icon-livestream
Corporate Teknologi HR-juridik Online event
4. november 2021

Visselblåsarsystem i Norden

icon-documents
Dokument HR-juridik Corporate Technology
2. september 2021

Visselblåsarsystem i Norden

Visselblåsarsystem i Norden

E-learning HR-juridik
2. juni 2021

Mångfald och jämlikhet i Norden

icon-documents
Dokument HR-juridik
22. april 2021

De nya kraven på visselblåsarsystem i Norden

icon-livestream
Corporate Teknologi HR-juridik Online event
22. april 2021

De nya kraven på visselblåsarsystem i Norden

Laget

Akina

Ørum Masaki

Juristassistent

Anders

Etgen Reitz

Partner

Caroline

Wochner

Kommunikation assistent

Cecillie

Groth Henriksen

Biträdande jurist

Julie

Meyer

Kommunikation assistent

Mathilde

Baudry

Kommunikation assistent

Kirsten

Astrup

Advokat

Nora

Tägtgård Coter

Juristassistent

Sofie

Aurora Braut Bache

Biträdande jurist

Søren

Hessellund Klausen

Partner