SE
Seminar HR-juridik

Kommande modernisering av arbetsrätten

icon-chat
Seminarium
calendar 16. juni 2020
watch 9:00-11:30
location Stockholm

IUNO bjuder in till ett frukostseminarium om utredningen om en modernisering av arbetsrätten, som presenteras för riksdagen den 31 maj. Vi kommer att guida dig igenom föreslagna lagändringar och förklara hur de kommer att påverka företag i praktiken.

Fokus

Som HR-ansvarig är det viktigt att följa med i arbetsrättens kontinuerliga utveckling. Vi vill därför underlätta detta för dig genom att under ett frukostseminarium gå igenom kommande modernisering av arbetsrätten, i syfte att hjälpa ditt företag att identifiera potentiella risker som hör samman med de lagändringar som kan väntas inom en snar framtid.

Detta seminarium kommer att ge dig värdefull information relaterad till förändringarna av några av de viktigaste svenska reglerna som rör anställningar, inklusive:

  • Utökade undantag från turordningsreglerna
  • Stärkt arbetsgivaransvar för kompentensutveckling och omställning
  • Nya regler vid uppsägningar
  • Nya regler för att skapa balans mellan anställda med olika anställningsvillkor

Tid och plats

Den 16. juni 2020 kl. 9.00 – 11.30.

Grev Turegatan 30
114 38 Stockholm

Vi serverar kaffe, te och frukost från kl. 8.30.

Deltagande vid seminariet är gratis.

Anmälan

Företräde ges för personer med HR-ansvar i företag. Anmäl dig via den rosa rutan här på webbplatsen. Om du har några frågor om anmälan eller annat, vänligen kontakta oss på events@iuno.law.

VÄNLIGEN NOTERA: Till allas fördel har vi vidtagit nödvändiga åtgärder med hänsyn till coronaviruset (COVID-19) och sett till att färre än 50 personer kommer att delta i eventet, samt att ingen från de identifierade risk-länderna kommer att närvara på eventet.

Vi ser fram emot att träffa dig.

Fokus

Som HR-ansvarig är det viktigt att följa med i arbetsrättens kontinuerliga utveckling. Vi vill därför underlätta detta för dig genom att under ett frukostseminarium gå igenom kommande modernisering av arbetsrätten, i syfte att hjälpa ditt företag att identifiera potentiella risker som hör samman med de lagändringar som kan väntas inom en snar framtid.

Detta seminarium kommer att ge dig värdefull information relaterad till förändringarna av några av de viktigaste svenska reglerna som rör anställningar, inklusive:

  • Utökade undantag från turordningsreglerna
  • Stärkt arbetsgivaransvar för kompentensutveckling och omställning
  • Nya regler vid uppsägningar
  • Nya regler för att skapa balans mellan anställda med olika anställningsvillkor

Tid och plats

Den 16. juni 2020 kl. 9.00 – 11.30.

Grev Turegatan 30
114 38 Stockholm

Vi serverar kaffe, te och frukost från kl. 8.30.

Deltagande vid seminariet är gratis.

Anmälan

Företräde ges för personer med HR-ansvar i företag. Anmäl dig via den rosa rutan här på webbplatsen. Om du har några frågor om anmälan eller annat, vänligen kontakta oss på events@iuno.law.

VÄNLIGEN NOTERA: Till allas fördel har vi vidtagit nödvändiga åtgärder med hänsyn till coronaviruset (COVID-19) och sett till att färre än 50 personer kommer att delta i eventet, samt att ingen från de identifierade risk-länderna kommer att närvara på eventet.

Vi ser fram emot att träffa dig.

Registrera dig

Anders

Etgen Reitz

Partner

Franziska

Brüggemann

Biträdande jurist

Från IUNO kommer du att möta

Anders

Etgen Reitz

Partner

Franziska

Brüggemann

Biträdande jurist

logo
HR-juridik

25. mars 2020

Korttidspermittering på grund av coronaviruset

logo
HR-juridik

20. mars 2020

Översikt: Regeringens stödpaket för Coronadrabbade företag och arbetstagare

logo
HR-juridik

6. mars 2020

Två parter fällda för brott mot lagen om företagshemligheter

logo
HR-juridik

5. mars 2020

Coronavirus och anställda – Hur ska verksamheten förhålla sig?

logo
HR-juridik

21. februari 2020

Nekade bisysslor på grund av sjukfrånvaro utgjorde inte direkt diskriminering

logo
HR-juridik

22. januari 2020

AD: Det är 365 dagar på ett år

Events

logo
HR-juridik
2. september 2019

Livestream om omstrukturering i Norden (Engelska)

logo
HR-juridik
2. september 2019

Frukostseminarium om omstrukturering i Norden (Engelska) (Köpenhamn)

logo
HR-juridik
21. november 2018

Medarbetarnas inflytande i Norden (Helsinki) (Engelska)

logo
HR-juridik
20. november 2018

Medarbetarnas inflytande i Norden (Köpenhamn) (Engelska)

logo
HR-juridik
20. november 2018

Medarbetarnas inflytande i Norden (Webcast) (Engelska)

logo
HR-juridik
13. november 2018

Medarbetarnas inflytande i Norden (Oslo) (Engelska)

Laget

Anders

Etgen Reitz

Partner

Søren

Hessellund Klausen

Partner

Kirsten

Astrup

Biträdande jurist

Sofie

Aurora Braut Bache

Biträdande jurist

Nina

Kumari

Biträdande jurist

Franziska

Brüggemann

Biträdande jurist

Cecillie

Cathrine Groth Henriksen

Biträdande jurist

Nicolai

Michel de Voss

Senior juristassistent

Noura

Cheikh-Youssef

Senior juristassistent
// COOKIE INFORMATION POPUP SCRIPT