SE
E-learning HR-juridik

De nya kraven på visselblåsarsystem i Norden

play
E-learning
calendar 22. april 2021
globus Danmark, Sverige, Norge

Ta detta E-learning för att få värdefull information om de nya krav på visselblåsarsystem som är på väg inom EU. Vi tittar närmare på de viktigaste delarna av de nya lagförslagen i Danmark och Sverige, som kommer att implementera EU:s visselblåsardirektiv, samt på vad statusen är i Norge. Allt som krävs är ett IUNO+ abonnemang.

Fokus

Nya lagförslag om skydd för visselblåsare har framlagts i Danmark och Sverige. De nya lagreglerna förväntas träda i kraft senast den 17 december 2021, vilket är tidsfristen för genomförande enligt EU-direktivet.

Lagförslagen kommer att ha stor betydelse för företag med mer än 50 anställda, eftersom de nya reglerna kommer att innehålla en skyldighet att inrätta ett visselblåsarsystem. Under detta e-learning kommer vi att gå igenom de viktigaste delarna av de nya lagförslagen i Danmark och Sverige och diskutera vad de nya reglerna kommer att innebära i praktiken.

Vi kommer bland annat att diskutera:
Vem måste inrätta visselblåsarsystem?

 • Vem kan rapportera?
 • Vad kan rapporteras?
 • Hur ska en visselblåsare skyddas?
 • Hur ska ett visselblåsarsystem inrättas i praktiken?
 • Vilka krav måste ett visselblåsarsystem uppfylla?
 • GDPR och andra överväganden
 • Sanktioner vid bristande efterlevnad av reglerna

Detta e-learning ger dig en översikt över de kommande reglerna för visselblåsarsystem. Ditt företag kan därför redan efteråt börja ta itu med de nya reglerna.

Fokus

Nya lagförslag om skydd för visselblåsare har framlagts i Danmark och Sverige. De nya lagreglerna förväntas träda i kraft senast den 17 december 2021, vilket är tidsfristen för genomförande enligt EU-direktivet.

Lagförslagen kommer att ha stor betydelse för företag med mer än 50 anställda, eftersom de nya reglerna kommer att innehålla en skyldighet att inrätta ett visselblåsarsystem. Under detta e-learning kommer vi att gå igenom de viktigaste delarna av de nya lagförslagen i Danmark och Sverige och diskutera vad de nya reglerna kommer att innebära i praktiken.

Vi kommer bland annat att diskutera:
Vem måste inrätta visselblåsarsystem?

 • Vem kan rapportera?
 • Vad kan rapporteras?
 • Hur ska en visselblåsare skyddas?
 • Hur ska ett visselblåsarsystem inrättas i praktiken?
 • Vilka krav måste ett visselblåsarsystem uppfylla?
 • GDPR och andra överväganden
 • Sanktioner vid bristande efterlevnad av reglerna

Detta e-learning ger dig en översikt över de kommande reglerna för visselblåsarsystem. Ditt företag kan därför redan efteråt börja ta itu med de nya reglerna.

Anders

Etgen Reitz

Partner

Søren

Hessellund Klausen

Partner

Kirsten

Astrup

Advokat

Cecillie

Groth Henriksen

Biträdande jurist

Sofie

Aurora Braut Bache

Biträdande jurist

Från IUNO kommer du att möta

Anders

Etgen Reitz

Partner

Kirsten

Astrup

Advokat

IUNO+

Detta innehåll kräver IUNO+ medlemskap. Med IUNO+ har du bland annat tillgång till alla dokument och videor från våra evenemang. Du får möjlighet att bli klokare om olika ämnen inom lagstiftningen om och om igen.

Om du vill höra mer om IUNO+, vänligen kontakta oss på communication@iuno.law.

IUNO+

Detta innehåll kräver IUNO+ medlemskap. Med IUNO+ har du bland annat tillgång till alla dokument och videor från våra evenemang. Du får möjlighet att bli klokare om olika ämnen inom lagstiftningen om och om igen.

Om du vill höra mer om IUNO+, vänligen kontakta oss på communication@iuno.law.

Liknande

Visselblåsarsystem i Norden

icon-documents
Dokument HR-juridik Corporate Technology
2. september 2021

Visselblåsarsystem i Norden

E-learning HR-juridik
2. juni 2021

Mångfald och jämlikhet i Norden

icon-documents
Dokument HR-juridik
2. juni 2021

Mångfald och jämlikhet i Norden

icon-livestream
Corporate Teknologi HR-juridik Online event
22. april 2021

De nya kraven på visselblåsarsystem i Norden

icon-documents
Dokument HR-juridik
22. april 2021

De nya kraven på visselblåsarsystem i Norden

Laget

Akina

Ørum Masaki

Juristassistent

Anders

Etgen Reitz

Partner

Caroline

Wochner

Kommunikation assistent

Cecillie

Groth Henriksen

Biträdande jurist

Julie

Meyer

Kommunikation assistent

Kirsten

Astrup

Advokat

Nora

Tägtgård Coter

Juristassistent

Sofie

Aurora Braut Bache

Biträdande jurist

Søren

Hessellund Klausen

Partner