SE
Aviation

När är strejker på flygplatser en extraordinär omständighet?

logo
Juridiknytt
calendar 5. april 2021
globus Danmark, Sverige, Norge

Københavns Byret har i två nya domar tagit ställning till förseningar vilka uppkommit till följd av externa strejker. Lufttrafikföretag ska i förhållande till förordning 261 bevisa att strejken ligger utom svarandes faktiska kontroll, att den inte faller inom ramen för företagets normala verksamheten, och att samtliga rimliga åtgärder har vidtagits i syfte att förhindra eller minska förseningen. Båda domar från byretten slog fast att en extern strejk normalt utgör en extraordinär omständighet.

Den första domen behandlar en strejk bland bagagehanteringspersonalen på Köpenhamns flygplats, som försenade en flygning med 1 timme och 18 minuter. Detta resulterade i att passagerarna missade sitt anslutningsflyg och ankom därför till slutdestinationen med en försening om 5 timmar och 18 minuter. Flygbolaget hade ingen relation till det bolaget som ansvarade för bagagehanteringen på flygplatsen och hade mot den bakgrund inte möjlighet att på förhand veta de bakomliggande faktorerna till strejken eller hur länge den skulle vara. Flygbolaget blev informerat om strejken först efter att boarding redan påbörjats. Av den anledningen fanns det ingen möjlighet för flygbolaget att på förhand vidta åtgärder vilka möjligtvis hade kunnat minska förseningen.

I den andra domen strejkade ett cateringföretag, och därför delade flygbolaget ut matvouchers till passagerarna, så att de själva kunde köpa mat och dricka till den 13 timmars långa flygturen. Mot bakgrund av att samtliga lufttrafikföretag vilka påverkades av strejken gjorde samma sak, var maten vid den aktuella tidpunkten slut i terminalen. Flygbolaget värderade att det enda försvarliga var att mellanlanda i Stockholm för att hämta mat och dricka. Flyget ankom därför till slutdestinationen med en försening om 4 timmar och 35 minuter.

Externa strejker utgjorde extraordinära omständigheter

Københavns Byret fastslog att båda strejker var att betrakta som extraordinära omständigheter. I det första ärendet lade rätten vikt vid att strejken bland bagagehanteringspersonalen inte hade varslats på förhand och att flygbolaget redan hade påbörjat boardingen när strejken annonserades, samt att flygbolaget inte hade någon relation med det strejkande bolaget. Mot den bakgrund kom rätten fram till att flygbolaget inte hade kunnat agera på ett annorlunda sätt för att undgå eller minimera den förekomna förseningen. I det andra ärendet lade Københavns Byret vikt på att en varsling av strejken inte hade ägt rum, och att flygbolaget hade vidtagit samtliga rimliga åtgärder i samband med utdelningen av matvouchers. Därför fastslog rätten att det var fråga om en extraordinär omständighet utom svarandes kontroll.

IUNO menar

En strejk hos en underleverantör, såsom ovannämnda fall, är att betrakta som en extern strejk. Av domarna framgår det at en sådan typ av strejk som utgångspunkt utgör en extraordinär omständighet, då det ligger utom svarande kontroll och vanliga verksamhetsområde. IUNO rekommenderar att flygbolag i samband med externa strejker försäkrar sig om att de har vidtagit samtliga rimliga åtgärder för att förhindra eller minimera förseningen. Rätten kommer alltid att företa en konkret bedömning av de rimliga åtgärderna i dessa typer av ärenden och som det framgår av ovan berörda rättsfall spelar tiden för strejkens kännedom en roll vid bedömningen.

[Københavns Byrets dom i sag BS-11579/2019-KBH af den 31. marts 2020 og Københavns Byrets dom i sag BS-18429/2019-KBH af den 24. april 2020]

Den första domen behandlar en strejk bland bagagehanteringspersonalen på Köpenhamns flygplats, som försenade en flygning med 1 timme och 18 minuter. Detta resulterade i att passagerarna missade sitt anslutningsflyg och ankom därför till slutdestinationen med en försening om 5 timmar och 18 minuter. Flygbolaget hade ingen relation till det bolaget som ansvarade för bagagehanteringen på flygplatsen och hade mot den bakgrund inte möjlighet att på förhand veta de bakomliggande faktorerna till strejken eller hur länge den skulle vara. Flygbolaget blev informerat om strejken först efter att boarding redan påbörjats. Av den anledningen fanns det ingen möjlighet för flygbolaget att på förhand vidta åtgärder vilka möjligtvis hade kunnat minska förseningen.

I den andra domen strejkade ett cateringföretag, och därför delade flygbolaget ut matvouchers till passagerarna, så att de själva kunde köpa mat och dricka till den 13 timmars långa flygturen. Mot bakgrund av att samtliga lufttrafikföretag vilka påverkades av strejken gjorde samma sak, var maten vid den aktuella tidpunkten slut i terminalen. Flygbolaget värderade att det enda försvarliga var att mellanlanda i Stockholm för att hämta mat och dricka. Flyget ankom därför till slutdestinationen med en försening om 4 timmar och 35 minuter.

Externa strejker utgjorde extraordinära omständigheter

Københavns Byret fastslog att båda strejker var att betrakta som extraordinära omständigheter. I det första ärendet lade rätten vikt vid att strejken bland bagagehanteringspersonalen inte hade varslats på förhand och att flygbolaget redan hade påbörjat boardingen när strejken annonserades, samt att flygbolaget inte hade någon relation med det strejkande bolaget. Mot den bakgrund kom rätten fram till att flygbolaget inte hade kunnat agera på ett annorlunda sätt för att undgå eller minimera den förekomna förseningen. I det andra ärendet lade Københavns Byret vikt på att en varsling av strejken inte hade ägt rum, och att flygbolaget hade vidtagit samtliga rimliga åtgärder i samband med utdelningen av matvouchers. Därför fastslog rätten att det var fråga om en extraordinär omständighet utom svarandes kontroll.

IUNO menar

En strejk hos en underleverantör, såsom ovannämnda fall, är att betrakta som en extern strejk. Av domarna framgår det at en sådan typ av strejk som utgångspunkt utgör en extraordinär omständighet, då det ligger utom svarande kontroll och vanliga verksamhetsområde. IUNO rekommenderar att flygbolag i samband med externa strejker försäkrar sig om att de har vidtagit samtliga rimliga åtgärder för att förhindra eller minimera förseningen. Rätten kommer alltid att företa en konkret bedömning av de rimliga åtgärderna i dessa typer av ärenden och som det framgår av ovan berörda rättsfall spelar tiden för strejkens kännedom en roll vid bedömningen.

[Københavns Byrets dom i sag BS-11579/2019-KBH af den 31. marts 2020 og Københavns Byrets dom i sag BS-18429/2019-KBH af den 24. april 2020]

Registrera dig för vårt nyhetsbrev

Aage

Krogh

Partner

Selma

Agopian

Senior EU-advokat

Liknande

logo
Aviation

25 maj 2022

Flygbolag är inte skyldiga att återbetala extraavgifter som tas ut av resebolag

logo
Aviation

4 maj 2022

En strejk var att betrakta som en extraordinär omständighet, trots varsel flera dagar innan

logo
Aviation

20 april 2022

Lufttrafikföretag friades: Det finns inget krav att boka om passagerare till en tidigare avgång

logo
Aviation

25 augusti 2021

logo
Aviation

5 mars 2021

logo
Aviation

1 februari 2021

Laget

Aage

Krogh

Partner

Amalie

Sofie Sveen Kvam

Juristassistent

Anna

Bonander

Juristassistent

Anne

Poulsen

Senior juridisk rådgivare

Anne

Voigt Kjær

Junior juristassistent

Anton

Winther Hansen

Juristassistent

Bror

Johan Kristensen

Senior juridisk rådgivare

Carl-Emil

Schumann Dinesen

Senior juridisk rådgivare

Caroline

Bruun Ibsen

Senior juridisk rådgivare

Chris

Anders Nielsen

Senior juridisk rådgivare

Elvira

Feline Basse Schougaard

Junior juristassistent

Emma

Frøslev Larsen

Legal manager

Fransine

Andersson

Senior juristassistent

Frederikke

Østerlund Haarder

Junior juristassistent

Frida

Assarson

Senior juristassistent

Hila

Noori Hashimi

(Ledighet)

Isabella

Rocio Nielsen

Juristassistent

Ittqa

Hussain

Juristassistent

Izabell

Celina Bastrup Lüthje

Juristassistent

Jasmin

Hussein El-Khodr

Juristassistent

Kathrine

Münter

Juridisk rådgivare

Kathrine

Wohlers Sørensen

Juridisk rådgivare

Line

Isling Bjerg

Juristassistent

Lise

Jørgen Carlsen Gjerde

Biträdande jurist

Liva

Tværmose Høegh

Junior juristassistent

Magnus

Henckel Holtse

Junior juristassistent

Maria

Hindsberger

Junior juristassistent

Max Emil

Frost Christensen

Senior juristassistent

Maya

Cecillia Jørgensen

Senior juridisk rådgivare

Mie

Lundberg Larsen

Legal manager

Rosa

Gilliam-Vigh

Junior juristassistent

Sara

Kargo

Juristassistent

Selma

Agopian

Senior EU-advokat

Sofie

Storli

Juristassistent

Sophia

Maria Dahl-Jensen

Senior juridisk rådgivare