SE
Aviation

Utsikt till sex timmars försening – ingen kompensation

logo
Juridiknytt
calendar 20 mars 2024
globus Danmark

En passagerare ordnade sin egen ombokning när hans flyg var försenat. EU-domstolen slog fast att passageraren inte hade rätt till kompensation eftersom ombokningen inte ledde till en försening på mer än tre timmar jämfört med den ursprungliga ankomsttiden.

En passagerare skulle flyga från Düsseldorf till Palma de Mallorca. Före avresan informerades passageraren om att det ursprungliga flyget skulle bli sex timmar försenat. Passageraren tog saken i egna händer och bokade om sin resa. Tack vare ombokningen ankom passageraren mindre än tre timmar försenad till Palma de Mallorca. Passageraren krävde fortfarande kompensation. Han hävdade att han med säkerhet skulle ha blivit mer än tre timmar försenad om han inte hade agerat på egen hand.

EU-Domstolens bedömning

EU-domstolen betonade att förordning 261/2004 syftar till att lindra de svårigheter och allvarliga olägenheter som passagerarna drabbas av. Det kan vara en olägenhet för passageraren att behöva hitta ett ersättningsflyg - men om förseningen är mindre än tre timmar från den ursprungliga ankomsttiden är det inte en allvarlig olägenhet.

IUNO menar

Fallet visar att passagerare inte har rätt till kompensation om de själva bokar ett ersättningsflyg och anländer med en försening på mindre än tre timmar. Detta ska ses i ljuset av att artikel 6 i förordningen om försenade avgångar inte utlöser någon förpliktelse för flygbolagen att omboka passagerare.

IUNO rekommenderar att flygbolagen noggrant utvärderar om passagerare som ordnar sin egen ombokning uppfyller de nödvändiga kriterierna för att vara berättigade till kompensation.

[EU-Domstolens dom den 25. januari 2024 i mål C-54/23]

En passagerare skulle flyga från Düsseldorf till Palma de Mallorca. Före avresan informerades passageraren om att det ursprungliga flyget skulle bli sex timmar försenat. Passageraren tog saken i egna händer och bokade om sin resa. Tack vare ombokningen ankom passageraren mindre än tre timmar försenad till Palma de Mallorca. Passageraren krävde fortfarande kompensation. Han hävdade att han med säkerhet skulle ha blivit mer än tre timmar försenad om han inte hade agerat på egen hand.

EU-Domstolens bedömning

EU-domstolen betonade att förordning 261/2004 syftar till att lindra de svårigheter och allvarliga olägenheter som passagerarna drabbas av. Det kan vara en olägenhet för passageraren att behöva hitta ett ersättningsflyg - men om förseningen är mindre än tre timmar från den ursprungliga ankomsttiden är det inte en allvarlig olägenhet.

IUNO menar

Fallet visar att passagerare inte har rätt till kompensation om de själva bokar ett ersättningsflyg och anländer med en försening på mindre än tre timmar. Detta ska ses i ljuset av att artikel 6 i förordningen om försenade avgångar inte utlöser någon förpliktelse för flygbolagen att omboka passagerare.

IUNO rekommenderar att flygbolagen noggrant utvärderar om passagerare som ordnar sin egen ombokning uppfyller de nödvändiga kriterierna för att vara berättigade till kompensation.

[EU-Domstolens dom den 25. januari 2024 i mål C-54/23]

Registrera dig för vårt nyhetsbrev

Aage

Krogh

Partner

Liknande

logo
Aviation

10 april 2024

Återbetalning via resebyrå

logo
Aviation

26 februari 2024

Avbokade flygbiljetter ledde till boardingvägran

logo
Aviation

20 februari 2024

Automatiskt ombokningsystem bekräftades vara en rimlig återgärd

logo
Aviation

25 maj 2022

Flygbolag är inte skyldiga att återbetala extraavgifter som tas ut av resebolag

logo
Aviation

4 maj 2022

En strejk var att betrakta som en extraordinär omständighet, trots varsel flera dagar innan

logo
Aviation

20 april 2022

Lufttrafikföretag friades: Det finns inget krav att boka om passagerare till en tidigare avgång

Laget

Aage

Krogh

Partner

Adam

Harding Ryyd Lange

Junior juristassistent

Amalie

Bjerre Hilmand

Juristassistent

Amalie

Sofie Sveen Kvam

Juristassistent

Amanda

Jepsen Bregnhardt

Juristassistent

Andrea

Brix Danielsen

Juristassistent

Anna

Bonander

Senior juristassistent

Anna

Kreutzmann

Senior juristassistent

Anne

Poulsen

Senior juridisk rådgivare

Anne

Voigt Kjær

Senior juristassistent

Anton

Winther Hansen

Senior juristassistent

Ashley

Kristine Morton

Juristassistent

Benedicte

Rodian

Junior juristassistent

Bror

Johan Kristensen

Senior juridisk rådgivare

Carl-Emil

Schumann Dinesen

Senior juridisk rådgivare

Chris

Anders Nielsen

Senior juridisk rådgivare

Cille

Fahnø

Senior juristassistent

Clara

Caballero Stephensen

Junior juristassistent

Ellen

Priess-Hansen

Junior juristassistent

Elvira

Feline Basse Schougaard

Juridisk rådgivare

Ema

Besic-Ahmetagic

Senior juristassistent

Emma

Engvang Hansen

Juristassistent

Emma

Frøslev Larsen

Legal manager

Fransine

Andersson

Senior juristassistent

Frederik

Dybro Mikkelsen

Juristassistent

Frederikke

Kirkegaard Thalund

Junior juristassistent

Frederikke

Østerlund Haarder

Senior juristassistent

Frida

Aas Ahlquist

Junior juristassistent

Frida

Assarson

Juridisk rådgivare

Gustav

Vestergaard

Juristassistent

Hanna

Honerød Augestad

Juristassistent

Ida

Ralfkiær Rask

Juristassistent

Isabella

Graae Norsker

Juristassistent

Isabella

Rocio Nielsen

Senior juristassistent

Johanne

Berner Nielsen

Juristassistent

Kaisa

Nova Ordell Guldbrand Thygaard

Juristassistent

Karl Emil

Tang Nielsen

Junior juristassistent

Karoline

Halfdan Petersen

Legal manager

Karoline

Nordved

Junior juristassistent

Kathrine

Arntzen Lauvstad

Juristassistent

Laura

Jørgensen

Senior juridisk rådgivare

Liva

Tværmose Høegh

Senior juristassistent

Mathias

Bech Linaa

Junior juristassistent

Maya

Cecillia Jørgensen

Senior juridisk rådgivare

Mie

Lundberg Larsen

Legal manager (tjänstledighet)

Rosa

Gilliam-Vigh

Senior juristassistent

Selma

Agopian

Senior EU-advokat

Selma

Klinker Brodersen

Junior juristassistent

Silje

Moen Knutsen

Juristassistent

Sille

Lyng Mejding

Juristassistent

Simone

Bjergskov Nielsen

Senior juristassistent

Sofija

Cabrilo

Juristassistent

Sophia

Maria Dahl-Jensen

Senior juridisk rådgivare

Stine

Bank Olstrøm

Juristassistent