SE
Aviation

Plötslig sjukdom var en extraordinär omständighet

logo
Juridiknytt
calendar 22 maj 2024
globus Norge

En passagerare krävde ersättning för sitt försenade flyg. Förseningen berodde på plötslig sjukdom bland kabinpersonalen och faktorer relaterade till Corona-viruset. Domstolen kom fram till att det utgjorde en extraordinär omständighet som gjorde det omöjligt att fullfölja resan.

En flygning försenades med mer än tre timmar på grund av en tidigare rotations försening. Vid den tidigare rotationen insjuknade en kabinbesättningsmedlem 45 minuter före avgång. Detta skapade utmaningar eftersom det saknades tillräckligt med vikarier tillgängliga på grund av hög frånvaro orsakad av ett omfattande Coronautbrott. Totalt var 94 kabinanställda sjukskrivna den dagen.

Ett överraskande utbrott

Normalt anses sjukdom hos flygbolagets kabinpersonal inte utgöra en extraordinär omständighet, eftersom det är en del av flygbolagets normala verksamhet. I det här fallet fann dock den norska domstolen att den höga frånvaron bland kabinpersonalen som följd av coronaviruset utgjorde en omständighet som låg utanför flygbolagets kontroll. Att sjukdomen kom så plötsligt var avgörande för domstolens beslut. Även om coronaviruset var välkänt 2022 gjorde det plötsliga utbrottet av Omicron-varianten sjukfrånvaron så oförutsägbar att de inte kunde ha förutsett den i förväg.

IUNO menar

Domen bekräftar att plötslig sjukdom erkänns som en extraordinär omständighet som gör det omöjligt att fullfölja resan. Om flygbolaget har vidtagit alla rimliga åtgärder kan passagerarna inte kräva kompensation. IUNO rekommenderar att flygbolagen är medvetna om att sjukdom bland kabinpersonalen endast kan betraktas som en ovanlig omständighet i speciella situationer.

[Forliksrådets dom av den 14 december 2023 I mål F2023-026881]

En flygning försenades med mer än tre timmar på grund av en tidigare rotations försening. Vid den tidigare rotationen insjuknade en kabinbesättningsmedlem 45 minuter före avgång. Detta skapade utmaningar eftersom det saknades tillräckligt med vikarier tillgängliga på grund av hög frånvaro orsakad av ett omfattande Coronautbrott. Totalt var 94 kabinanställda sjukskrivna den dagen.

Ett överraskande utbrott

Normalt anses sjukdom hos flygbolagets kabinpersonal inte utgöra en extraordinär omständighet, eftersom det är en del av flygbolagets normala verksamhet. I det här fallet fann dock den norska domstolen att den höga frånvaron bland kabinpersonalen som följd av coronaviruset utgjorde en omständighet som låg utanför flygbolagets kontroll. Att sjukdomen kom så plötsligt var avgörande för domstolens beslut. Även om coronaviruset var välkänt 2022 gjorde det plötsliga utbrottet av Omicron-varianten sjukfrånvaron så oförutsägbar att de inte kunde ha förutsett den i förväg.

IUNO menar

Domen bekräftar att plötslig sjukdom erkänns som en extraordinär omständighet som gör det omöjligt att fullfölja resan. Om flygbolaget har vidtagit alla rimliga åtgärder kan passagerarna inte kräva kompensation. IUNO rekommenderar att flygbolagen är medvetna om att sjukdom bland kabinpersonalen endast kan betraktas som en ovanlig omständighet i speciella situationer.

[Forliksrådets dom av den 14 december 2023 I mål F2023-026881]

Registrera dig för vårt nyhetsbrev

Aage

Krogh

Partner

Liknande

logo
Aviation

12 juni 2024

Strejk i systerbolaget

logo
Aviation

1 maj 2024

Bevisbördan för betalning

logo
Aviation

10 april 2024

Återbetalning via resebyrå

logo
Aviation

20 mars 2024

Utsikt till sex timmars försening – ingen kompensation

logo
Aviation

26 februari 2024

Avbokade flygbiljetter ledde till boardingvägran

logo
Aviation

20 februari 2024

Automatiskt ombokningsystem bekräftades vara en rimlig återgärd

Laget

Aage

Krogh

Partner

Adam

Harding Ryyd Lange

Junior juristassistent

Amalie

Bjerre Hilmand

Juridisk rådgivare

Amalie

Sofie Sveen Kvam

Juristassistent

Amanda

Jepsen Bregnhardt

Juristassistent

Andrea

Brix Danielsen

Juridisk rådgivare

Anna

Bonander

Junior juridisk rådgivare

Anna

Kreutzmann

Senior juristassistent

Anne

Poulsen

Senior juridisk rådgivare

Anne

Voigt Kjær

Senior juristassistent

Anton

Winther Hansen

Juridisk rådgivare

Ashley

Kristine Morton

Juridisk rådgivare

Benedicte

Rodian

Juristassistent

Bror

Johan Kristensen

Senior juridisk rådgivare

Chris

Anders Nielsen

Senior juridisk rådgivare

Cille

Fahnø

Senior juristassistent

Clara

Caballero Stephensen

Juristassistent

Ellen

Priess-Hansen

Juristassistent

Elvira

Feline Basse Schougaard

Senior juridisk rådgivare

Ema

Besic-Ahmetagic

Junior juridisk rådgivare

Emma

Engvang Hansen

Juristassistent

Emma

Frøslev Larsen

Legal manager

Fransine

Andersson

Juridisk rådgivare

Frederik

Dybro Mikkelsen

Juristassistent

Frederikke

Kirkegaard Thalund

Juristassistent

Frederikke

Østerlund Haarder

Senior juristassistent

Frida

Aas Ahlquist

Juristassistent

Frida

Assarson

Juridisk rådgivare

Gustav

Vestergaard

Juristassistent

Hanna

Honerød Augestad

Junior juridisk rådgivare

Ida

Ralfkiær Rask

Juristassistent

Isabella

Graae Norsker

Junior juridisk rådgivare

Isabella

Rocio Nielsen

Junior juridisk rådgivare

Johanne

Berner Nielsen

Juristassistent

Kaisa

Nova Ordell Guldbrand Thygaard

Junior juridisk rådgivare

Karl Emil

Tang Nielsen

Juristassistent

Karoline

Halfdan Petersen

Legal manager

Karoline

Nordved

Junior juristassistent

Laura

Jørgensen

Senior juridisk rådgivare

Mathias

Bech Linaa

Junior juridisk rådgivare

Maya

Cecillia Jørgensen

Senior juridisk rådgivare

Mie

Lundberg Larsen

Legal manager (tjänstledighet)

Rosa

Gilliam-Vigh

Juridisk rådgivare

Selma

Agopian

Senior EU-advokat

Selma

Klinker Brodersen

Junior juridisk rådgivare

Silje

Moen Knutsen

Junior juridisk rådgivare

Sille

Lyng Mejding

Juridisk rådgivare

Simone

Bjergskov Nielsen

Senior juristassistent

Sofija

Cabrilo

Juristassistent

Sophia

Maria Dahl-Jensen

Senior juridisk rådgivare

Stine

Bank Olstrøm

Juristassistent