SE
Aviation

Bevisbördan för betalning

logo
Juridiknytt
calendar 1 maj 2024
globus Danmark

Efter ett flyg blev inställt blev en grupp passagerare och flygbolaget oeniga kring, huruvida flygbolaget hade genomfört återbetalning eller ej. Normalt sett är det upp till flygbolaget att dokumentera att återbetalning skett - men i en ny dom från den danska Östra Hovrätten, klargjordes det att hela bevisbördan inte ligger hos flygbolaget.

En grupp passagerare skulle flyga från Köpenhamn till Milano, men deras flyg blev inställt. Passagerarna krävde då återbetalning av flygbiljetterna, men flygbolaget påstod, att biljetterna redan hade återbetalats. Återbetalningen hade skett till det samma kort som använts vid köpet av biljetterna.

Ansvaret för att dokumentera

Hovrätten beslutade att passagerarna hade ansvar för att bevisa den saknade återbetalningen, nu när flygbolaget lagt fram bevis för genomförd återbetalning av flygbiljetterna. Passagerarna kunde alltså inte bara förneka att de mottagit betalning. Rätten menade därför att återbetalningen hade genomförts.

Rätten påpekade att flygbolaget hade genomfört återbetalning till kortet, som biljetterna betalats med, och att de kunnat hänvisa till en rad utskrifter från deras interna system som bevis. Rätten lad också vikt på att flygbolaget uppfodrat passagerarna till att ta kontakt med deras bank för att hitta betalningen. Detta gjorde passagerarna dock aldrig.

IUNO menar

Fallet visar att passagerarna har ansvar för att dokumentera att de inte fått återbetalning, om flygbolaget har lagt fram bevis för det motsatta.

IUNO rekommenderar att flygbolag är uppmärksamma på denna dom, när en passagerare förnekar att de mottagit återbetalning. Domen visar, att det kan vara tillräckligt, att flygbolaget kan bevisa att återbetalningen genomförts till det kort som passagerna använde vid betalning. Detta har stor praktisk betydelse, då återbetalning av flygbiljetter oftast sker rent automatiskt.

[Danska Östra Hovrätten, dom den 26.januari 2024 i fall BS-40185/2023-OLR]

En grupp passagerare skulle flyga från Köpenhamn till Milano, men deras flyg blev inställt. Passagerarna krävde då återbetalning av flygbiljetterna, men flygbolaget påstod, att biljetterna redan hade återbetalats. Återbetalningen hade skett till det samma kort som använts vid köpet av biljetterna.

Ansvaret för att dokumentera

Hovrätten beslutade att passagerarna hade ansvar för att bevisa den saknade återbetalningen, nu när flygbolaget lagt fram bevis för genomförd återbetalning av flygbiljetterna. Passagerarna kunde alltså inte bara förneka att de mottagit betalning. Rätten menade därför att återbetalningen hade genomförts.

Rätten påpekade att flygbolaget hade genomfört återbetalning till kortet, som biljetterna betalats med, och att de kunnat hänvisa till en rad utskrifter från deras interna system som bevis. Rätten lad också vikt på att flygbolaget uppfodrat passagerarna till att ta kontakt med deras bank för att hitta betalningen. Detta gjorde passagerarna dock aldrig.

IUNO menar

Fallet visar att passagerarna har ansvar för att dokumentera att de inte fått återbetalning, om flygbolaget har lagt fram bevis för det motsatta.

IUNO rekommenderar att flygbolag är uppmärksamma på denna dom, när en passagerare förnekar att de mottagit återbetalning. Domen visar, att det kan vara tillräckligt, att flygbolaget kan bevisa att återbetalningen genomförts till det kort som passagerna använde vid betalning. Detta har stor praktisk betydelse, då återbetalning av flygbiljetter oftast sker rent automatiskt.

[Danska Östra Hovrätten, dom den 26.januari 2024 i fall BS-40185/2023-OLR]

Registrera dig för vårt nyhetsbrev

Aage

Krogh

Partner

Liknande

logo
Aviation

12 juni 2024

Strejk i systerbolaget

logo
Aviation

22 maj 2024

Plötslig sjukdom var en extraordinär omständighet

logo
Aviation

10 april 2024

Återbetalning via resebyrå

logo
Aviation

20 mars 2024

Utsikt till sex timmars försening – ingen kompensation

logo
Aviation

26 februari 2024

Avbokade flygbiljetter ledde till boardingvägran

logo
Aviation

20 februari 2024

Automatiskt ombokningsystem bekräftades vara en rimlig återgärd

Laget

Aage

Krogh

Partner

Adam

Harding Ryyd Lange

Junior juristassistent

Amalie

Bjerre Hilmand

Juridisk rådgivare

Amalie

Sofie Sveen Kvam

Juristassistent

Amanda

Jepsen Bregnhardt

Juristassistent

Andrea

Brix Danielsen

Juridisk rådgivare

Anna

Bonander

Junior juridisk rådgivare

Anna

Kreutzmann

Senior juristassistent

Anne

Poulsen

Senior juridisk rådgivare

Anne

Voigt Kjær

Senior juristassistent

Anton

Winther Hansen

Juridisk rådgivare

Ashley

Kristine Morton

Juridisk rådgivare

Benedicte

Rodian

Juristassistent

Bror

Johan Kristensen

Senior juridisk rådgivare

Chris

Anders Nielsen

Senior juridisk rådgivare

Cille

Fahnø

Senior juristassistent

Clara

Caballero Stephensen

Juristassistent

Ellen

Priess-Hansen

Juristassistent

Elvira

Feline Basse Schougaard

Senior juridisk rådgivare

Ema

Besic-Ahmetagic

Junior juridisk rådgivare

Emma

Engvang Hansen

Juristassistent

Emma

Frøslev Larsen

Legal manager

Fransine

Andersson

Juridisk rådgivare

Frederik

Dybro Mikkelsen

Juristassistent

Frederikke

Kirkegaard Thalund

Juristassistent

Frederikke

Østerlund Haarder

Senior juristassistent

Frida

Aas Ahlquist

Juristassistent

Frida

Assarson

Juridisk rådgivare

Gustav

Vestergaard

Juristassistent

Hanna

Honerød Augestad

Junior juridisk rådgivare

Ida

Ralfkiær Rask

Juristassistent

Isabella

Graae Norsker

Junior juridisk rådgivare

Isabella

Rocio Nielsen

Junior juridisk rådgivare

Johanne

Berner Nielsen

Juristassistent

Kaisa

Nova Ordell Guldbrand Thygaard

Junior juridisk rådgivare

Karl Emil

Tang Nielsen

Juristassistent

Karoline

Halfdan Petersen

Legal manager

Karoline

Nordved

Junior juristassistent

Laura

Jørgensen

Senior juridisk rådgivare

Mathias

Bech Linaa

Junior juridisk rådgivare

Maya

Cecillia Jørgensen

Senior juridisk rådgivare

Mie

Lundberg Larsen

Legal manager (tjänstledighet)

Rosa

Gilliam-Vigh

Juridisk rådgivare

Selma

Agopian

Senior EU-advokat

Selma

Klinker Brodersen

Junior juridisk rådgivare

Silje

Moen Knutsen

Junior juridisk rådgivare

Sille

Lyng Mejding

Juridisk rådgivare

Simone

Bjergskov Nielsen

Senior juristassistent

Sofija

Cabrilo

Juristassistent

Sophia

Maria Dahl-Jensen

Senior juridisk rådgivare

Stine

Bank Olstrøm

Juristassistent