SE
Aviation

Strejk i systerbolaget

logo
Juridiknytt
calendar 12. juni 2024
globus Danmark

I en ny dom har Vestre Landsret i Danmark slagit fast att en strejk i ett flygbolags systerbolag kan betraktas som en extraordinär omständighet utanför flygbolagets kontroll - även om bolagen har ett gemensamt namn.

En grupp passagerare skulle resa från Aalborg till Oslo via Köpenhamn. Deras flyg ställdes in på grund av en otillåten strejk bland marktjänstpersonalen, som var anställd av ett systerbolag till flygbolaget och som delvis hade samma namn som flygbolaget. Frågan var om strejken kunde betraktas som en extraordinär omständighet utanför lufttrafikföretagets kontroll som kunde befria lufttrafikföretaget från en kompensationsskyldighet.

Intern eller extern

Domstolen drog slutsatsen att inställelsen berodde på externa händelser utanför flygbolagets kontroll. Domstolen betonade att:

  • Strejken var inte meddelad på förhand
  • Flygbolaget och marktjänstföretaget hade samma moderbolag men inget inflytande över varandra
  • Markpersonalen hanterade även bagage för ett antal andra flygbolag på lika villkor som det svarande flygbolaget.

Av dessa anledningar ansåg Vestre Landsret att det var fråga om en extraordinär omständighet. Østre Landsret hade tidigare kommit fram till motsatt slutsats i ett liknande fall. Skillnaden var att i det här fallet lades tillräcklig bevisning fram för att övertyga domstolen om att de två bolagen verkade oberoende av varandra - även om de delvis delade samma namn.

IUNO menar

Fallet visar att även om ett flygbolag köper marktjänster från ett systerbolag, ska en strejk i systerbolaget ändå betraktas som en extern strejk om bolagen drivs oberoende av varandra.

IUNO rekommenderar att lufttrafikföretag säkerställer att när de köper tjänster från närstående företag ska det ske på armlängds avstånd och på ett sådant sätt att företagen drivs oberoende av varandra. Om detta efterlevs kommer en strejk i ett systerbolag att utgöra en extraordinär omständighet. På så sätt kommer lufttrafikföretaget att undantas från skyldigheten att betala kompensation till följd av strejken.

[Den danska Vestre Landsret dom från 23 april, 2024, I mål nr BS-31914/2023-VLR]

En grupp passagerare skulle resa från Aalborg till Oslo via Köpenhamn. Deras flyg ställdes in på grund av en otillåten strejk bland marktjänstpersonalen, som var anställd av ett systerbolag till flygbolaget och som delvis hade samma namn som flygbolaget. Frågan var om strejken kunde betraktas som en extraordinär omständighet utanför lufttrafikföretagets kontroll som kunde befria lufttrafikföretaget från en kompensationsskyldighet.

Intern eller extern

Domstolen drog slutsatsen att inställelsen berodde på externa händelser utanför flygbolagets kontroll. Domstolen betonade att:

  • Strejken var inte meddelad på förhand
  • Flygbolaget och marktjänstföretaget hade samma moderbolag men inget inflytande över varandra
  • Markpersonalen hanterade även bagage för ett antal andra flygbolag på lika villkor som det svarande flygbolaget.

Av dessa anledningar ansåg Vestre Landsret att det var fråga om en extraordinär omständighet. Østre Landsret hade tidigare kommit fram till motsatt slutsats i ett liknande fall. Skillnaden var att i det här fallet lades tillräcklig bevisning fram för att övertyga domstolen om att de två bolagen verkade oberoende av varandra - även om de delvis delade samma namn.

IUNO menar

Fallet visar att även om ett flygbolag köper marktjänster från ett systerbolag, ska en strejk i systerbolaget ändå betraktas som en extern strejk om bolagen drivs oberoende av varandra.

IUNO rekommenderar att lufttrafikföretag säkerställer att när de köper tjänster från närstående företag ska det ske på armlängds avstånd och på ett sådant sätt att företagen drivs oberoende av varandra. Om detta efterlevs kommer en strejk i ett systerbolag att utgöra en extraordinär omständighet. På så sätt kommer lufttrafikföretaget att undantas från skyldigheten att betala kompensation till följd av strejken.

[Den danska Vestre Landsret dom från 23 april, 2024, I mål nr BS-31914/2023-VLR]

Registrera dig för vårt nyhetsbrev

Aage

Krogh

Partner

Liknande

logo
Aviation

22 maj 2024

Plötslig sjukdom var en extraordinär omständighet

logo
Aviation

1 maj 2024

Bevisbördan för betalning

logo
Aviation

10 april 2024

Återbetalning via resebyrå

logo
Aviation

20 mars 2024

Utsikt till sex timmars försening – ingen kompensation

logo
Aviation

26 februari 2024

Avbokade flygbiljetter ledde till boardingvägran

logo
Aviation

20 februari 2024

Automatiskt ombokningsystem bekräftades vara en rimlig återgärd

Laget

Aage

Krogh

Partner

Adam

Harding Ryyd Lange

Juristassistent

Amalie

Bjerre Hilmand

Juridisk rådgivare

Amalie

Sofie Sveen Kvam

Juristassistent

Amanda

Jepsen Bregnhardt

Juristassistent

Andrea

Brix Danielsen

Juridisk rådgivare

Anna

Bonander

Juridisk rådgivare

Anna

Kreutzmann

Senior juristassistent

Anne

Voigt Kjær

Senior juristassistent

Anton

Winther Hansen

Juridisk rådgivare

Ashley

Kristine Morton

Juridisk rådgivare

Benedicte

Rodian

Senior juristassistent

Bror

Johan Kristensen

Senior juridisk rådgivare

Chris

Anders Nielsen

Senior juridisk rådgivare

Cille

Fahnø

Senior juristassistent

Clara

Caballero Stephensen

Juristassistent

Ellen

Priess-Hansen

Juristassistent

Elvira

Feline Basse Schougaard

Senior juridisk rådgivare

Ema

Besic-Ahmetagic

Junior juridisk rådgivare

Emma

Engvang Hansen

Juristassistent

Emma

Frøslev Larsen

Legal manager

Fransine

Andersson

Juridisk rådgivare

Frederikke

Kirkegaard Thalund

Juristassistent

Frederikke

Østerlund Haarder

Senior juristassistent

Frida

Aas Ahlquist

Juristassistent

Frida

Assarson

Juridisk rådgivare

Gustav

Vestergaard

Senior juristassistent

Hanna

Honerød Augestad

Junior juridisk rådgivare

Isabella

Rocio Nielsen

Junior juridisk rådgivare

Johanne

Berner Nielsen

Senior juristassistent

Kaisa

Nova Ordell Guldbrand Thygaard

Junior juridisk rådgivare

Karl Emil

Tang Nielsen

Juristassistent

Karoline

Halfdan Petersen

Legal manager

Karoline

Nordved

Juristassistent

Laura

Jørgensen

Senior juridisk rådgivare

Mathias

Bech Linaa

Junior juridisk rådgivare

Maya

Cecillia Jørgensen

Senior juridisk rådgivare

Mie

Lundberg Larsen

Legal manager (tjänstledighet)

Rosa

Gilliam-Vigh

Juridisk rådgivare

Selma

Agopian

Senior EU-advokat

Selma

Klinker Brodersen

Junior juridisk rådgivare

Silje

Moen Knutsen

Junior juridisk rådgivare

Sille

Lyng Mejding

Juridisk rådgivare

Simone

Bjergskov Nielsen

Senior juristassistent

Sofija

Cabrilo

Juristassistent

Sophia

Maria Dahl-Jensen

Senior juridisk rådgivare

Stine

Bank Olstrøm

Senior juristassistent