SE
Aviation

Avbokade flygbiljetter ledde till boardingvägran

logo
Juridiknytt
calendar 26 februar 2024
globus Danmark

Normalt måste ett flygbolag betala kompensation om de nekar passagerare att gå ombord på ett fly. Men i en ny fall bedömde domstolen att tre avvisade passagerare inte hade rätt till kompensation eftersom deras flygbiljetter hade blivit avbokade. Domstolen drog den slutsatsen trots att det var oklart hur och av vem biljetterna hade avbokats.

Tre flygpassagerare skulle flyga från Aten till Köpenhamn. De nekades ombordstigning med motiveringen att deras biljetter hade avbokats. Passagerarna hävdade att de inte hade avbokat sina biljetter. Flygbolagets system visade dock att passagerarna - eller någon med tillgång till deras bokning - hade genomfört en avbokning.

Ingen lösning på gåtan om avbokningen

Domstolen beslutade att det inte fanns tillräckligt med bevis för att det förelåg en boardingvägran enligt förordning 261/2004. Det hade inte tydligt bevisats att flygbolaget var ansvarigt för annulleringen av flygbiljetterna. Under fallet gavs det ingen bra förklaring till hur och av vem biljetterna hade avbokats.

IUNOs åsikt

Fallet visar att en boardingvägran inte omfattas av förordningen om passagerarens bokning har blivit avbokad. Det visar också att bevisbördan ligger hos passageraren att ha haft en giltig biljett. Om en biljett avbokas kommer ansvaret i princip att ligga hos passageraren.

IUNO rekommenderar att flygbolag ser till att ha tydliga bevis på passagerarens avbokning, inklusive exakt loggning av inmatningar i flygbolagets system. Detta kommer att minska risken för ogrundade krav på kompensation i fall där en passagerare nekas ombordstigning eftersom flygbiljetten har avbokats.

[Dom från Domstolen I Frederiksberg från den 20 december 2023 mål nr: BS-31425/2022-FRB]

Tre flygpassagerare skulle flyga från Aten till Köpenhamn. De nekades ombordstigning med motiveringen att deras biljetter hade avbokats. Passagerarna hävdade att de inte hade avbokat sina biljetter. Flygbolagets system visade dock att passagerarna - eller någon med tillgång till deras bokning - hade genomfört en avbokning.

Ingen lösning på gåtan om avbokningen

Domstolen beslutade att det inte fanns tillräckligt med bevis för att det förelåg en boardingvägran enligt förordning 261/2004. Det hade inte tydligt bevisats att flygbolaget var ansvarigt för annulleringen av flygbiljetterna. Under fallet gavs det ingen bra förklaring till hur och av vem biljetterna hade avbokats.

IUNOs åsikt

Fallet visar att en boardingvägran inte omfattas av förordningen om passagerarens bokning har blivit avbokad. Det visar också att bevisbördan ligger hos passageraren att ha haft en giltig biljett. Om en biljett avbokas kommer ansvaret i princip att ligga hos passageraren.

IUNO rekommenderar att flygbolag ser till att ha tydliga bevis på passagerarens avbokning, inklusive exakt loggning av inmatningar i flygbolagets system. Detta kommer att minska risken för ogrundade krav på kompensation i fall där en passagerare nekas ombordstigning eftersom flygbiljetten har avbokats.

[Dom från Domstolen I Frederiksberg från den 20 december 2023 mål nr: BS-31425/2022-FRB]

Registrera dig för vårt nyhetsbrev

Aage

Krogh

Partner

Liknande

logo
Aviation

1 maj 2024

Bevisbördan för betalning

logo
Aviation

10 april 2024

Återbetalning via resebyrå

logo
Aviation

20 mars 2024

Utsikt till sex timmars försening – ingen kompensation

logo
Aviation

20 februari 2024

Automatiskt ombokningsystem bekräftades vara en rimlig återgärd

logo
Aviation

25 maj 2022

Flygbolag är inte skyldiga att återbetala extraavgifter som tas ut av resebolag

logo
Aviation

4 maj 2022

En strejk var att betrakta som en extraordinär omständighet, trots varsel flera dagar innan

Laget

Aage

Krogh

Partner

Adam

Harding Ryyd Lange

Junior juristassistent

Amalie

Bjerre Hilmand

Juristassistent

Amalie

Sofie Sveen Kvam

Juristassistent

Amanda

Jepsen Bregnhardt

Juristassistent

Andrea

Brix Danielsen

Juristassistent

Anna

Bonander

Senior juristassistent

Anna

Kreutzmann

Senior juristassistent

Anne

Poulsen

Senior juridisk rådgivare

Anne

Voigt Kjær

Senior juristassistent

Anton

Winther Hansen

Senior juristassistent

Ashley

Kristine Morton

Juristassistent

Benedicte

Rodian

Junior juristassistent

Bror

Johan Kristensen

Senior juridisk rådgivare

Chris

Anders Nielsen

Senior juridisk rådgivare

Cille

Fahnø

Senior juristassistent

Clara

Caballero Stephensen

Junior juristassistent

Ellen

Priess-Hansen

Junior juristassistent

Elvira

Feline Basse Schougaard

Juridisk rådgivare

Ema

Besic-Ahmetagic

Senior juristassistent

Emma

Engvang Hansen

Juristassistent

Emma

Frøslev Larsen

Legal manager

Fransine

Andersson

Senior juristassistent

Frederik

Dybro Mikkelsen

Juristassistent

Frederikke

Kirkegaard Thalund

Junior juristassistent

Frederikke

Østerlund Haarder

Senior juristassistent

Frida

Aas Ahlquist

Junior juristassistent

Frida

Assarson

Juridisk rådgivare

Gustav

Vestergaard

Juristassistent

Hanna

Honerød Augestad

Juristassistent

Ida

Ralfkiær Rask

Juristassistent

Isabella

Graae Norsker

Juristassistent

Isabella

Rocio Nielsen

Senior juristassistent

Johanne

Berner Nielsen

Juristassistent

Kaisa

Nova Ordell Guldbrand Thygaard

Juristassistent

Karl Emil

Tang Nielsen

Junior juristassistent

Karoline

Halfdan Petersen

Legal manager

Karoline

Nordved

Junior juristassistent

Laura

Jørgensen

Senior juridisk rådgivare

Liva

Tværmose Høegh

Senior juristassistent

Mathias

Bech Linaa

Junior juristassistent

Maya

Cecillia Jørgensen

Senior juridisk rådgivare

Mie

Lundberg Larsen

Legal manager (tjänstledighet)

Rosa

Gilliam-Vigh

Senior juristassistent

Selma

Agopian

Senior EU-advokat

Selma

Klinker Brodersen

Junior juristassistent

Silje

Moen Knutsen

Juristassistent

Sille

Lyng Mejding

Juristassistent

Simone

Bjergskov Nielsen

Senior juristassistent

Sofija

Cabrilo

Juristassistent

Sophia

Maria Dahl-Jensen

Senior juridisk rådgivare

Stine

Bank Olstrøm

Juristassistent