SE
Aviation

Automatiskt ombokningsystem bekräftades vara en rimlig återgärd

logo
Juridiknytt
calendar 20 februar 2024
globus Danmark

En grupp av passagerare vägrade att acceptera den automatiska ombokningen som gjordes av lufttrafikföretagets automatiserade datasystem. Den danska Östra hovrätten fann att söksystemet hade nått slutsatsen att det inte fanns några andra och bättre ombokningsalternativ. Således hade lufttrafikföretaget, genom sitt ombokningsystem, vidtagit de rimliga återgärder som krävs enligt EU förordning 261/2004.

Effektiv ombokning av passagerarna

Passagerarna skulle flyga från Bukarest via Amsterdam till Köpenhamn. Flyget från Bukarest blev försenat och passagerarna missade sitt anslutningsflyg till Köpenhamn. Passagerarna ombokades och anlände till Köpenhamn med en total försening på över tre timmar. Som utgångspunkt hade de därför rätt till kompensation enligt förordning 261/2004.

Lufttrafikföretagets automatiska ombokningssystem utförde ombokningen. Systemet var utformat för att hitta den ombokning som skulle skapa minsta möjliga försening för varje enskild passagerare under de givna omständigheterna. Söksystemet tog bland annat hänsyn till vilka flygningar som fanns tillgängliga till den specifika destinationen samma dag, om det fanns lediga platser på dessa flygningar, möjligheten att boka om till kringliggande flygplatser samt kundens preferenser. Systemet tog hänsyn till lufttrafikföretagets egna flygningar samt flygningar med andra lufttrafikföretag.

Den danska Östra hovrätten höll inte med Tingsrätten i Köpenhamn

Målet anhängiggjordes ursprungligen vid Tingsrätten i Köpenhamn, som fann att det inte var bevisat att det skulle ha varit orimligt betungande för lufttrafikföretaget att vidta ytterligare försiktighetsåtgärder utöver de som faktiskt vidtagits. Det var inte tillräckligt att lufttrafikföretaget helt enkelt använde ett automatiskt system för att hitta den snabbast möjliga ombokningen för passageraren i fråga.

Fallet överklagades dock till danska Östra Hovrätten. Här hade tonen ändrats avsevärt, eftersom domstolen fann att lufttrafikföretaget hade vidtagit de försiktighetsåtgärder som rimligen kunde vidtas genom dess automatiska söksystem.

IUNOs åsikt

Beslutet bekräftar att lufttrafikföretag med fördel kan använda automatiska ombokningssystem i samband med ombokning. Domstolarna erkänner att denna typ av system kan beaktas vid bedömningen av om ett lufttrafikföretag har vidtagit de rimliga försiktighetsåtgärder som krävs enligt förordning 261/2004. Domen ligger därmed i linje med den utbredda användningen av artificiell intelligens i näringslivet.

IUNO rekommenderar att lufttrafikföretag överväger att använda ombokningssystem i samband med kompensationskrav enligt förordning 261/2004. Förutsatt att ombokningssystemet fungerar som avsett kan dess användning vara tillräcklig för att lufttrafikföretaget ska kunna uppfylla sin bevisbörda för att ha vidtagit rimliga försiktighetsåtgärder.

[Dom från danska Östra hovrätten (Østre Landsret) från den 21 november 2023, I mål nr: BS-6150/2023-OLR]

Effektiv ombokning av passagerarna

Passagerarna skulle flyga från Bukarest via Amsterdam till Köpenhamn. Flyget från Bukarest blev försenat och passagerarna missade sitt anslutningsflyg till Köpenhamn. Passagerarna ombokades och anlände till Köpenhamn med en total försening på över tre timmar. Som utgångspunkt hade de därför rätt till kompensation enligt förordning 261/2004.

Lufttrafikföretagets automatiska ombokningssystem utförde ombokningen. Systemet var utformat för att hitta den ombokning som skulle skapa minsta möjliga försening för varje enskild passagerare under de givna omständigheterna. Söksystemet tog bland annat hänsyn till vilka flygningar som fanns tillgängliga till den specifika destinationen samma dag, om det fanns lediga platser på dessa flygningar, möjligheten att boka om till kringliggande flygplatser samt kundens preferenser. Systemet tog hänsyn till lufttrafikföretagets egna flygningar samt flygningar med andra lufttrafikföretag.

Den danska Östra hovrätten höll inte med Tingsrätten i Köpenhamn

Målet anhängiggjordes ursprungligen vid Tingsrätten i Köpenhamn, som fann att det inte var bevisat att det skulle ha varit orimligt betungande för lufttrafikföretaget att vidta ytterligare försiktighetsåtgärder utöver de som faktiskt vidtagits. Det var inte tillräckligt att lufttrafikföretaget helt enkelt använde ett automatiskt system för att hitta den snabbast möjliga ombokningen för passageraren i fråga.

Fallet överklagades dock till danska Östra Hovrätten. Här hade tonen ändrats avsevärt, eftersom domstolen fann att lufttrafikföretaget hade vidtagit de försiktighetsåtgärder som rimligen kunde vidtas genom dess automatiska söksystem.

IUNOs åsikt

Beslutet bekräftar att lufttrafikföretag med fördel kan använda automatiska ombokningssystem i samband med ombokning. Domstolarna erkänner att denna typ av system kan beaktas vid bedömningen av om ett lufttrafikföretag har vidtagit de rimliga försiktighetsåtgärder som krävs enligt förordning 261/2004. Domen ligger därmed i linje med den utbredda användningen av artificiell intelligens i näringslivet.

IUNO rekommenderar att lufttrafikföretag överväger att använda ombokningssystem i samband med kompensationskrav enligt förordning 261/2004. Förutsatt att ombokningssystemet fungerar som avsett kan dess användning vara tillräcklig för att lufttrafikföretaget ska kunna uppfylla sin bevisbörda för att ha vidtagit rimliga försiktighetsåtgärder.

[Dom från danska Östra hovrätten (Østre Landsret) från den 21 november 2023, I mål nr: BS-6150/2023-OLR]

Registrera dig för vårt nyhetsbrev

Aage

Krogh

Partner

Liknande

logo
Aviation

10 april 2024

Återbetalning via resebyrå

logo
Aviation

20 mars 2024

Utsikt till sex timmars försening – ingen kompensation

logo
Aviation

26 februari 2024

Avbokade flygbiljetter ledde till boardingvägran

logo
Aviation

25 maj 2022

Flygbolag är inte skyldiga att återbetala extraavgifter som tas ut av resebolag

logo
Aviation

4 maj 2022

En strejk var att betrakta som en extraordinär omständighet, trots varsel flera dagar innan

logo
Aviation

20 april 2022

Lufttrafikföretag friades: Det finns inget krav att boka om passagerare till en tidigare avgång

Laget

Aage

Krogh

Partner

Adam

Harding Ryyd Lange

Junior juristassistent

Amalie

Bjerre Hilmand

Juristassistent

Amalie

Sofie Sveen Kvam

Juristassistent

Amanda

Jepsen Bregnhardt

Juristassistent

Andrea

Brix Danielsen

Juristassistent

Anna

Bonander

Senior juristassistent

Anna

Kreutzmann

Senior juristassistent

Anne

Poulsen

Senior juridisk rådgivare

Anne

Voigt Kjær

Senior juristassistent

Anton

Winther Hansen

Senior juristassistent

Ashley

Kristine Morton

Juristassistent

Benedicte

Rodian

Junior juristassistent

Bror

Johan Kristensen

Senior juridisk rådgivare

Carl-Emil

Schumann Dinesen

Senior juridisk rådgivare

Chris

Anders Nielsen

Senior juridisk rådgivare

Cille

Fahnø

Senior juristassistent

Clara

Caballero Stephensen

Junior juristassistent

Ellen

Priess-Hansen

Junior juristassistent

Elvira

Feline Basse Schougaard

Juridisk rådgivare

Ema

Besic-Ahmetagic

Senior juristassistent

Emma

Engvang Hansen

Juristassistent

Emma

Frøslev Larsen

Legal manager

Fransine

Andersson

Senior juristassistent

Frederik

Dybro Mikkelsen

Juristassistent

Frederikke

Kirkegaard Thalund

Junior juristassistent

Frederikke

Østerlund Haarder

Senior juristassistent

Frida

Aas Ahlquist

Junior juristassistent

Frida

Assarson

Juridisk rådgivare

Gustav

Vestergaard

Juristassistent

Hanna

Honerød Augestad

Juristassistent

Ida

Ralfkiær Rask

Juristassistent

Isabella

Graae Norsker

Juristassistent

Isabella

Rocio Nielsen

Senior juristassistent

Johanne

Berner Nielsen

Juristassistent

Kaisa

Nova Ordell Guldbrand Thygaard

Juristassistent

Karl Emil

Tang Nielsen

Junior juristassistent

Karoline

Halfdan Petersen

Legal manager

Karoline

Nordved

Junior juristassistent

Kathrine

Arntzen Lauvstad

Juristassistent

Laura

Jørgensen

Senior juridisk rådgivare

Liva

Tværmose Høegh

Senior juristassistent

Mathias

Bech Linaa

Junior juristassistent

Maya

Cecillia Jørgensen

Senior juridisk rådgivare

Mie

Lundberg Larsen

Legal manager (tjänstledighet)

Rosa

Gilliam-Vigh

Senior juristassistent

Selma

Agopian

Senior EU-advokat

Selma

Klinker Brodersen

Junior juristassistent

Silje

Moen Knutsen

Juristassistent

Sille

Lyng Mejding

Juristassistent

Simone

Bjergskov Nielsen

Senior juristassistent

Sofija

Cabrilo

Juristassistent

Sophia

Maria Dahl-Jensen

Senior juridisk rådgivare

Stine

Bank Olstrøm

Juristassistent