SE
Aviation

16 timmars försening gav inte rätt till 261-kompensation

logo
Juridiknyheter
calendar 03. februari 2021
globus Danmark, Sverige, Norge

Flygbolaget bär bevisbördan när en passagerare kräver ersättning enligt förordning 261, och bevisbördan kan vara svår att lyfta. I ett mål från domstolen i Kolding kombinerade flygbolaget intern och extern dokumentation och behövde därför inte betala ersättning, trots att förseningen var 16 timmar.

I det specifika målet hade två passagerare bokat en resa från Belgrad till Billund via Frankfurt. Flygplanet ankom till Frankfurt senare än planerat, då det var försenat vid föregående flygning. Förseningen innebar att passagerarna missade deras flyg till Billund och behövde ombokas till ett annat flyg till Billund via Köpenhamn. De ankom därför till Billund 16 timmar senare än planerat, och krävde ersättning för detta från flygbolaget enligt förordning 261. Flygbolaget bestred kravet med grunden att förseningen berodde på extraordinära omständigheter.

Interna bilagor och utskrifter från Flightstats var tillräckliga

Flygbolaget använde sina interna loggar för att bevisa att flygen till och från Frankfurt var försenat på grund av försenad ankomst av den tidigare flygningen, samt väderförhållanden och ATC-restriktioner. På grundval av en extern utskrift från flightstats.com kunde flygbolaget dessutom bevisa att det var många förseningar i Frankfurt ifrågavarande dag. Av 299 flygningar var det endast 12 som inte var försenade eller inställda.

I sitt beslut betonade domstolen i Kolding att två villkor måste vara uppfyllda för att ett flygbolag ska undantas från skyldigheten att betala ersättning. För det första ska avbokningen eller förseningen ha uppstått på grund av extraordinära omständigheter. För det andra ska flygbolaget kunna bevisa att de extraordinära omständigheterna fortfarande skulle ha orsakat en försening, även om alla rimliga åtgärder hade vidtagits. Rätten preciserade att extraordinära omständigheter i enlighet med skäl 14 i förordning 261 kan utgöra extraordinära omständigheter.

Baserat på flygbolagets dokumentation om att ett betydande antal flygningar ställdes in eller försenades på grund av vädret och de införda ATC-restriktioner, kan det konstateras att det förelåg extraordinära omständigheter. I förhållande till det andra villkoret drog domstolen slutsatsen att de extraordinära omständigheterna till sin natur var utanför flygbolagets kontroll, och att förseningen därför inte kunde ha undvikits, oavsett vilka åtgärder flygbolaget hade vidtagit.

Flygbolaget disponerar inte själv över sina avgångar

I bedömningen betonade domstolen att flygbolaget inte själv kan disponera över sina avgångar från Frankfurt – detta är air traffic control’s ansvar. Rätten lade också vikt på att de ovanliga väderförhållandena påverkade i stort sett alla avgångar från Frankfurt den ifrågavarande dagen. Genom att omboka passagerarna till ett annat flyg via Köpenhamn hade flygbolaget vidtagit alla möjliga åtgärder. Mot denna bakgrund kom domstolen till slutsatsen att passagerarna inte hade rätt till att få ersättning från flygbolaget för den försenade flygningen.

IUNO menar

16 timmar är en relativt lång försening på en intereuropeisk flygning. Trots det frikändes flygbolaget. Det beror på att domstolen lade vikt på att majoriteten av de andra flygningarna från Frankfurt också var försenade, samt att det förelåg en ATC-restriktion. Kombinationen av två förhållanden (vädret och ATC-restriktionen) som låg utanför flygbolagets kontroll, samt flygbolagets bevis gällande att övriga flygningar också påverkades av dessa förhållanden, blev avgörande. Domstolen ställde i övrigt inte specifika krav till den ombokning som hade gjorts. På bakgrund av domen rekommenderar IUNO att flygbolag i liknande situationer, så långt det är möjligt, säkerställer sig både intern och extern dokumentation för att kunna lyfta bevisbördan.

[Domstolen i Kolding dom i mål BS-499/2019-KOL av den 2 december 2019]

I det specifika målet hade två passagerare bokat en resa från Belgrad till Billund via Frankfurt. Flygplanet ankom till Frankfurt senare än planerat, då det var försenat vid föregående flygning. Förseningen innebar att passagerarna missade deras flyg till Billund och behövde ombokas till ett annat flyg till Billund via Köpenhamn. De ankom därför till Billund 16 timmar senare än planerat, och krävde ersättning för detta från flygbolaget enligt förordning 261. Flygbolaget bestred kravet med grunden att förseningen berodde på extraordinära omständigheter.

Interna bilagor och utskrifter från Flightstats var tillräckliga

Flygbolaget använde sina interna loggar för att bevisa att flygen till och från Frankfurt var försenat på grund av försenad ankomst av den tidigare flygningen, samt väderförhållanden och ATC-restriktioner. På grundval av en extern utskrift från flightstats.com kunde flygbolaget dessutom bevisa att det var många förseningar i Frankfurt ifrågavarande dag. Av 299 flygningar var det endast 12 som inte var försenade eller inställda.

I sitt beslut betonade domstolen i Kolding att två villkor måste vara uppfyllda för att ett flygbolag ska undantas från skyldigheten att betala ersättning. För det första ska avbokningen eller förseningen ha uppstått på grund av extraordinära omständigheter. För det andra ska flygbolaget kunna bevisa att de extraordinära omständigheterna fortfarande skulle ha orsakat en försening, även om alla rimliga åtgärder hade vidtagits. Rätten preciserade att extraordinära omständigheter i enlighet med skäl 14 i förordning 261 kan utgöra extraordinära omständigheter.

Baserat på flygbolagets dokumentation om att ett betydande antal flygningar ställdes in eller försenades på grund av vädret och de införda ATC-restriktioner, kan det konstateras att det förelåg extraordinära omständigheter. I förhållande till det andra villkoret drog domstolen slutsatsen att de extraordinära omständigheterna till sin natur var utanför flygbolagets kontroll, och att förseningen därför inte kunde ha undvikits, oavsett vilka åtgärder flygbolaget hade vidtagit.

Flygbolaget disponerar inte själv över sina avgångar

I bedömningen betonade domstolen att flygbolaget inte själv kan disponera över sina avgångar från Frankfurt – detta är air traffic control’s ansvar. Rätten lade också vikt på att de ovanliga väderförhållandena påverkade i stort sett alla avgångar från Frankfurt den ifrågavarande dagen. Genom att omboka passagerarna till ett annat flyg via Köpenhamn hade flygbolaget vidtagit alla möjliga åtgärder. Mot denna bakgrund kom domstolen till slutsatsen att passagerarna inte hade rätt till att få ersättning från flygbolaget för den försenade flygningen.

IUNO menar

16 timmar är en relativt lång försening på en intereuropeisk flygning. Trots det frikändes flygbolaget. Det beror på att domstolen lade vikt på att majoriteten av de andra flygningarna från Frankfurt också var försenade, samt att det förelåg en ATC-restriktion. Kombinationen av två förhållanden (vädret och ATC-restriktionen) som låg utanför flygbolagets kontroll, samt flygbolagets bevis gällande att övriga flygningar också påverkades av dessa förhållanden, blev avgörande. Domstolen ställde i övrigt inte specifika krav till den ombokning som hade gjorts. På bakgrund av domen rekommenderar IUNO att flygbolag i liknande situationer, så långt det är möjligt, säkerställer sig både intern och extern dokumentation för att kunna lyfta bevisbördan.

[Domstolen i Kolding dom i mål BS-499/2019-KOL av den 2 december 2019]

Registrera dig för vårt nyhetsbrev

Aage

Krogh

Partner

Jacob

Larsø Perregaard

Advokat

Selma

Agopian

EU-advokat

Katrine

Heier

Biträdande jurist

Liknande nyheter

logo
Aviation

5. april 2021

När är strejker på flygplatser en extraordinär omständighet?

logo
Aviation

5. mars 2021

IATA lanserar Travel Pass

logo
Aviation

19. januari 2021

Berättigad nekad ombordstigning: Passagerarens visum var ogiltig

logo
Aviation

30. januari 2020

Kan resor köpta med bonuspoäng, krävas tillbaka i kontanter?

logo
Aviation

9. oktober 2019

EU-Domstolen: Bensin på start och landningsbanan en extraordinär omständighet

logo
Aviation

19. september 2019

EU-Domstolen: Passagerare är inte berättigad ersättning för flygbiljetter vid paketresor

Learning

logo
Aviation
19. juni 2019

Frukostseminarium om flygpassagerarförordning 261