SE
Aviation

16 timmars försening gav inte rätt till 261-kompensation

logo
Juridiknytt
calendar 03. februari 2021
globus Danmark, Sverige, Norge

Flygbolaget bär bevisbördan när en passagerare kräver ersättning enligt förordning 261, och bevisbördan kan vara svår att lyfta. I ett mål från domstolen i Kolding kombinerade flygbolaget intern och extern dokumentation och behövde därför inte betala ersättning, trots att förseningen var 16 timmar.

I det specifika målet hade två passagerare bokat en resa från Belgrad till Billund via Frankfurt. Flygplanet ankom till Frankfurt senare än planerat, då det var försenat vid föregående flygning. Förseningen innebar att passagerarna missade deras flyg till Billund och behövde ombokas till ett annat flyg till Billund via Köpenhamn. De ankom därför till Billund 16 timmar senare än planerat, och krävde ersättning för detta från flygbolaget enligt förordning 261. Flygbolaget bestred kravet med grunden att förseningen berodde på extraordinära omständigheter.

Interna bilagor och utskrifter från Flightstats var tillräckliga

Flygbolaget använde sina interna loggar för att bevisa att flygen till och från Frankfurt var försenat på grund av försenad ankomst av den tidigare flygningen, samt väderförhållanden och ATC-restriktioner. På grundval av en extern utskrift från flightstats.com kunde flygbolaget dessutom bevisa att det var många förseningar i Frankfurt ifrågavarande dag. Av 299 flygningar var det endast 12 som inte var försenade eller inställda.

I sitt beslut betonade domstolen i Kolding att två villkor måste vara uppfyllda för att ett flygbolag ska undantas från skyldigheten att betala ersättning. För det första ska avbokningen eller förseningen ha uppstått på grund av extraordinära omständigheter. För det andra ska flygbolaget kunna bevisa att de extraordinära omständigheterna fortfarande skulle ha orsakat en försening, även om alla rimliga åtgärder hade vidtagits. Rätten preciserade att extraordinära omständigheter i enlighet med skäl 14 i förordning 261 kan utgöra extraordinära omständigheter.

Baserat på flygbolagets dokumentation om att ett betydande antal flygningar ställdes in eller försenades på grund av vädret och de införda ATC-restriktioner, kan det konstateras att det förelåg extraordinära omständigheter. I förhållande till det andra villkoret drog domstolen slutsatsen att de extraordinära omständigheterna till sin natur var utanför flygbolagets kontroll, och att förseningen därför inte kunde ha undvikits, oavsett vilka åtgärder flygbolaget hade vidtagit.

Flygbolaget disponerar inte själv över sina avgångar

I bedömningen betonade domstolen att flygbolaget inte själv kan disponera över sina avgångar från Frankfurt – detta är air traffic control’s ansvar. Rätten lade också vikt på att de ovanliga väderförhållandena påverkade i stort sett alla avgångar från Frankfurt den ifrågavarande dagen. Genom att omboka passagerarna till ett annat flyg via Köpenhamn hade flygbolaget vidtagit alla möjliga åtgärder. Mot denna bakgrund kom domstolen till slutsatsen att passagerarna inte hade rätt till att få ersättning från flygbolaget för den försenade flygningen.

IUNO menar

16 timmar är en relativt lång försening på en intereuropeisk flygning. Trots det frikändes flygbolaget. Det beror på att domstolen lade vikt på att majoriteten av de andra flygningarna från Frankfurt också var försenade, samt att det förelåg en ATC-restriktion. Kombinationen av två förhållanden (vädret och ATC-restriktionen) som låg utanför flygbolagets kontroll, samt flygbolagets bevis gällande att övriga flygningar också påverkades av dessa förhållanden, blev avgörande. Domstolen ställde i övrigt inte specifika krav till den ombokning som hade gjorts. På bakgrund av domen rekommenderar IUNO att flygbolag i liknande situationer, så långt det är möjligt, säkerställer sig både intern och extern dokumentation för att kunna lyfta bevisbördan.

[Domstolen i Kolding dom i mål BS-499/2019-KOL av den 2 december 2019]

I det specifika målet hade två passagerare bokat en resa från Belgrad till Billund via Frankfurt. Flygplanet ankom till Frankfurt senare än planerat, då det var försenat vid föregående flygning. Förseningen innebar att passagerarna missade deras flyg till Billund och behövde ombokas till ett annat flyg till Billund via Köpenhamn. De ankom därför till Billund 16 timmar senare än planerat, och krävde ersättning för detta från flygbolaget enligt förordning 261. Flygbolaget bestred kravet med grunden att förseningen berodde på extraordinära omständigheter.

Interna bilagor och utskrifter från Flightstats var tillräckliga

Flygbolaget använde sina interna loggar för att bevisa att flygen till och från Frankfurt var försenat på grund av försenad ankomst av den tidigare flygningen, samt väderförhållanden och ATC-restriktioner. På grundval av en extern utskrift från flightstats.com kunde flygbolaget dessutom bevisa att det var många förseningar i Frankfurt ifrågavarande dag. Av 299 flygningar var det endast 12 som inte var försenade eller inställda.

I sitt beslut betonade domstolen i Kolding att två villkor måste vara uppfyllda för att ett flygbolag ska undantas från skyldigheten att betala ersättning. För det första ska avbokningen eller förseningen ha uppstått på grund av extraordinära omständigheter. För det andra ska flygbolaget kunna bevisa att de extraordinära omständigheterna fortfarande skulle ha orsakat en försening, även om alla rimliga åtgärder hade vidtagits. Rätten preciserade att extraordinära omständigheter i enlighet med skäl 14 i förordning 261 kan utgöra extraordinära omständigheter.

Baserat på flygbolagets dokumentation om att ett betydande antal flygningar ställdes in eller försenades på grund av vädret och de införda ATC-restriktioner, kan det konstateras att det förelåg extraordinära omständigheter. I förhållande till det andra villkoret drog domstolen slutsatsen att de extraordinära omständigheterna till sin natur var utanför flygbolagets kontroll, och att förseningen därför inte kunde ha undvikits, oavsett vilka åtgärder flygbolaget hade vidtagit.

Flygbolaget disponerar inte själv över sina avgångar

I bedömningen betonade domstolen att flygbolaget inte själv kan disponera över sina avgångar från Frankfurt – detta är air traffic control’s ansvar. Rätten lade också vikt på att de ovanliga väderförhållandena påverkade i stort sett alla avgångar från Frankfurt den ifrågavarande dagen. Genom att omboka passagerarna till ett annat flyg via Köpenhamn hade flygbolaget vidtagit alla möjliga åtgärder. Mot denna bakgrund kom domstolen till slutsatsen att passagerarna inte hade rätt till att få ersättning från flygbolaget för den försenade flygningen.

IUNO menar

16 timmar är en relativt lång försening på en intereuropeisk flygning. Trots det frikändes flygbolaget. Det beror på att domstolen lade vikt på att majoriteten av de andra flygningarna från Frankfurt också var försenade, samt att det förelåg en ATC-restriktion. Kombinationen av två förhållanden (vädret och ATC-restriktionen) som låg utanför flygbolagets kontroll, samt flygbolagets bevis gällande att övriga flygningar också påverkades av dessa förhållanden, blev avgörande. Domstolen ställde i övrigt inte specifika krav till den ombokning som hade gjorts. På bakgrund av domen rekommenderar IUNO att flygbolag i liknande situationer, så långt det är möjligt, säkerställer sig både intern och extern dokumentation för att kunna lyfta bevisbördan.

[Domstolen i Kolding dom i mål BS-499/2019-KOL av den 2 december 2019]

Registrera dig för vårt nyhetsbrev

Aage

Krogh

Partner

Selma

Agopian

Senior EU-advokat

Liknande

logo
Aviation

1 maj 2024

Bevisbördan för betalning

logo
Aviation

10 april 2024

Återbetalning via resebyrå

logo
Aviation

20 mars 2024

Utsikt till sex timmars försening – ingen kompensation

logo
Aviation

26 februari 2024

Avbokade flygbiljetter ledde till boardingvägran

logo
Aviation

20 februari 2024

Automatiskt ombokningsystem bekräftades vara en rimlig återgärd

logo
Aviation

25 maj 2022

Flygbolag är inte skyldiga att återbetala extraavgifter som tas ut av resebolag

Laget

Aage

Krogh

Partner

Adam

Harding Ryyd Lange

Junior juristassistent

Amalie

Bjerre Hilmand

Juristassistent

Amalie

Sofie Sveen Kvam

Juristassistent

Amanda

Jepsen Bregnhardt

Juristassistent

Andrea

Brix Danielsen

Juristassistent

Anna

Bonander

Senior juristassistent

Anna

Kreutzmann

Senior juristassistent

Anne

Poulsen

Senior juridisk rådgivare

Anne

Voigt Kjær

Senior juristassistent

Anton

Winther Hansen

Senior juristassistent

Ashley

Kristine Morton

Juristassistent

Benedicte

Rodian

Junior juristassistent

Bror

Johan Kristensen

Senior juridisk rådgivare

Chris

Anders Nielsen

Senior juridisk rådgivare

Cille

Fahnø

Senior juristassistent

Clara

Caballero Stephensen

Junior juristassistent

Ellen

Priess-Hansen

Junior juristassistent

Elvira

Feline Basse Schougaard

Juridisk rådgivare

Ema

Besic-Ahmetagic

Senior juristassistent

Emma

Engvang Hansen

Juristassistent

Emma

Frøslev Larsen

Legal manager

Fransine

Andersson

Senior juristassistent

Frederik

Dybro Mikkelsen

Juristassistent

Frederikke

Kirkegaard Thalund

Junior juristassistent

Frederikke

Østerlund Haarder

Senior juristassistent

Frida

Aas Ahlquist

Junior juristassistent

Frida

Assarson

Juridisk rådgivare

Gustav

Vestergaard

Juristassistent

Hanna

Honerød Augestad

Juristassistent

Ida

Ralfkiær Rask

Juristassistent

Isabella

Graae Norsker

Juristassistent

Isabella

Rocio Nielsen

Senior juristassistent

Johanne

Berner Nielsen

Juristassistent

Kaisa

Nova Ordell Guldbrand Thygaard

Juristassistent

Karl Emil

Tang Nielsen

Junior juristassistent

Karoline

Halfdan Petersen

Legal manager

Karoline

Nordved

Junior juristassistent

Laura

Jørgensen

Senior juridisk rådgivare

Liva

Tværmose Høegh

Senior juristassistent

Mathias

Bech Linaa

Junior juristassistent

Maya

Cecillia Jørgensen

Senior juridisk rådgivare

Mie

Lundberg Larsen

Legal manager (tjänstledighet)

Rosa

Gilliam-Vigh

Senior juristassistent

Selma

Agopian

Senior EU-advokat

Selma

Klinker Brodersen

Junior juristassistent

Silje

Moen Knutsen

Juristassistent

Sille

Lyng Mejding

Juristassistent

Simone

Bjergskov Nielsen

Senior juristassistent

Sofija

Cabrilo

Juristassistent

Sophia

Maria Dahl-Jensen

Senior juridisk rådgivare

Stine

Bank Olstrøm

Juristassistent