SE
HR-juridik

Arbetsdomstolen fann sex månader vara skälig uppsägningstid för VD som sa upp sig från sin anställning

logo
Juridik nytt
calendar 26. april 2019
globus Sverige

Arbetsdomstolen (AD) dömde nyligen till förmån för en Revisionsbyrå, där VD:n med vite om 500 000 SEK förbjöds att under uppsägningstiden bedriva med revisionsbyrån konkurrerande verksamhet. I domen fastslog domstolen att sex månader är en skälig uppsägningstid i avsaknad av avtalad uppsägningstid mellan parterna.

VD:n hade tillsammans med en partner grundat Revisionsbyrån, där båda parter äger 50 procent vardera. VD:n sades inledningsvis upp av Revisionsbyrån med sex månaders uppsägningstid, vilket VD:n inte accepterade och sa därför upp sig själv med omedelbar verkan. Inom de efterföljande sex månaderna startade VD:n en ny Revisionsbyrå.

Tvisten i målet handlande således om längden om skälig uppsägningstid för en VD som säger upp sig själv, i avsaknad av avtalad uppsägningstid. För det andra berörde AD frågan om VD:ns lojalitetsförpliktelse och skyldighet att under uppsägningstiden inte bedriva en med arbetsgivaren konkurrerande verksamhet.

AD’s avgörande

AD tar återigen fasta vid att sex månader är en skälig uppsägningstid för en VD. Detta i linje med tidigare domstolspraxis vid uppsägning från arbetsgivarens sida och där någon uppsägningstid inte avtalats. I det här fallet, där uppsägningen med omedelbar verkan varit initierat av VD:n, konstaterade AD att en sex månaders uppsägningstid är skälig även i detta fall, där någon uppsägningstid mellan parterna inte avtalats.

AD förklarar att vad som beaktats vid skälighetsbedömningen är att ett företag behöver rimlig omställningstid för att kunna anpassa sig till förändringar som det innebär att förlora en nyckelperson i ett företag. Samt att företaget har ett starkt intresse av tiden för att kunna skydda sig mot konkurrerande verksamhet under uppsägningstiden, säkerställa iakttagandet av tystnadsplikt etc.

Efter att domstolen konstaterat att sex månader är skälig uppsägningstid för VD:n i det aktuella fallet, konstaterade AD att VD:n även är skyldig att under den tiden iaktta lojalitetsplikten, som inbegriper en skyldighet att inte bedriva konkurrerande verksamhet. Ett sådant handlande under uppsägningstiden av VD:n skulle således vara ett agerande i strid med lojalitetsplikten, då denne agerar illojalt mot företaget.

Mot denna bakgrund, fann AD att VD:n genom att starta en ny Revisionsbyrå hade agerat i strid med lojalitetsplikten och förbjöd därmed VD:n att fortsätta att bedriva den konkurrerande verksamheten under hans uppsägningstid, som fastställts till 6 månader. Förbudet förenades med vite om 500 000 SEK.

IUNOS ståndpunkt

Vid anställandet av en VD bör företag komma ihåg att lagstiftningen på anställningsområdet många gånger inte är automatiskt tillämpliga, vilket gör det viktigt att säkerställa att tydliga avtal upprättas mellan parterna. Målet är intressant ur denna aspekt, då den visar att avsaknaden av ett tydligt avtal inte bara är ett problem för företag, utan även för en VD. Detta då domen visar att domstolen baserat på en skälighetsbedömning kan påföra förbud och restriktioner som inte överenskommits, även mot en VD.

IUNO rekommenderar att företag som planerar att anställa en VD, både säkerställer att VD:n är kvalificerad för sin roll, men även att kontraktet mellan parterna är i enlighet med de rättsliga kraven och gällande rättspraxis.

Som ett viktigt verktyg i syfte att skydda verksamheten bör företag som avser att skiljas från sin VD vid en sådan övergång tänka på en VD:s lojalitetsplikt under uppsägningstiden.

[Arbetsdomstolens dom nr 12/2019]

VD:n hade tillsammans med en partner grundat Revisionsbyrån, där båda parter äger 50 procent vardera. VD:n sades inledningsvis upp av Revisionsbyrån med sex månaders uppsägningstid, vilket VD:n inte accepterade och sa därför upp sig själv med omedelbar verkan. Inom de efterföljande sex månaderna startade VD:n en ny Revisionsbyrå.

Tvisten i målet handlande således om längden om skälig uppsägningstid för en VD som säger upp sig själv, i avsaknad av avtalad uppsägningstid. För det andra berörde AD frågan om VD:ns lojalitetsförpliktelse och skyldighet att under uppsägningstiden inte bedriva en med arbetsgivaren konkurrerande verksamhet.

AD’s avgörande

AD tar återigen fasta vid att sex månader är en skälig uppsägningstid för en VD. Detta i linje med tidigare domstolspraxis vid uppsägning från arbetsgivarens sida och där någon uppsägningstid inte avtalats. I det här fallet, där uppsägningen med omedelbar verkan varit initierat av VD:n, konstaterade AD att en sex månaders uppsägningstid är skälig även i detta fall, där någon uppsägningstid mellan parterna inte avtalats.

AD förklarar att vad som beaktats vid skälighetsbedömningen är att ett företag behöver rimlig omställningstid för att kunna anpassa sig till förändringar som det innebär att förlora en nyckelperson i ett företag. Samt att företaget har ett starkt intresse av tiden för att kunna skydda sig mot konkurrerande verksamhet under uppsägningstiden, säkerställa iakttagandet av tystnadsplikt etc.

Efter att domstolen konstaterat att sex månader är skälig uppsägningstid för VD:n i det aktuella fallet, konstaterade AD att VD:n även är skyldig att under den tiden iaktta lojalitetsplikten, som inbegriper en skyldighet att inte bedriva konkurrerande verksamhet. Ett sådant handlande under uppsägningstiden av VD:n skulle således vara ett agerande i strid med lojalitetsplikten, då denne agerar illojalt mot företaget.

Mot denna bakgrund, fann AD att VD:n genom att starta en ny Revisionsbyrå hade agerat i strid med lojalitetsplikten och förbjöd därmed VD:n att fortsätta att bedriva den konkurrerande verksamheten under hans uppsägningstid, som fastställts till 6 månader. Förbudet förenades med vite om 500 000 SEK.

IUNOS ståndpunkt

Vid anställandet av en VD bör företag komma ihåg att lagstiftningen på anställningsområdet många gånger inte är automatiskt tillämpliga, vilket gör det viktigt att säkerställa att tydliga avtal upprättas mellan parterna. Målet är intressant ur denna aspekt, då den visar att avsaknaden av ett tydligt avtal inte bara är ett problem för företag, utan även för en VD. Detta då domen visar att domstolen baserat på en skälighetsbedömning kan påföra förbud och restriktioner som inte överenskommits, även mot en VD.

IUNO rekommenderar att företag som planerar att anställa en VD, både säkerställer att VD:n är kvalificerad för sin roll, men även att kontraktet mellan parterna är i enlighet med de rättsliga kraven och gällande rättspraxis.

Som ett viktigt verktyg i syfte att skydda verksamheten bör företag som avser att skiljas från sin VD vid en sådan övergång tänka på en VD:s lojalitetsplikt under uppsägningstiden.

[Arbetsdomstolens dom nr 12/2019]

Registrera dig för vårt nyhetsbrev

Anders

Etgen Reitz

Partner

Liknande

logo
HR-juridik

22. september 2021

Att ta bort arbetsuppgifter utgjorde inte uppsägning

logo
HR-juridik Teknologi

12. september 2021

logo
HR-juridik

27. juni 2021

logo
HR-juridik

30. maj 2021

logo
HR-juridik

25. april 2021

logo
HR-juridik

24. mars 2021

Laget

Akina

Ørum Masaki

Juristassistent

Anders

Etgen Reitz

Partner

Caroline

Wochner

Kommunikation assistent

Cecillie

Groth Henriksen

Biträdande jurist

Julie

Meyer

Kommunikation assistent

Mathilde

Baudry

Kommunikation assistent

Kirsten

Astrup

Advokat

Nora

Tägtgård Coter

Juristassistent

Sofie

Aurora Braut Bache

Biträdande jurist

Søren

Hessellund Klausen

Partner